De gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg heeft 23 april deelmobiliteit besproken.

Het CDA heeft zich in dat debat hard gemaakt voor echte oplossingen voor de overlast door deelscooters. “Deelscooters kunnen helpen om de bereikbaarheid en toegankelijkheid van onze gemeente te vergroten, maar daarbij moeten ze niet de toegankelijkheid van onze stoepen in de weg staan”, legt CDA-raadslid Lieke Muller uit. Het CDA heeft twee concrete voorstellen ingediend om de overlast van hinderlijk geparkeerde deelscooters in te perken.

Sharing is caring
CDA Leidschendam-Voorburg is voorstander van deelmobiliteit, maar wel met oog voor elkaar en de omgeving. “De verantwoordelijkheid ligt wat betreft het CDA zowel bij de gebruikers van de scooters, maar ook bij de aanbieders die gebruik mogen maken van onze publieke ruimte. De gemeente heeft hierin de taak om het gebruik van die publieke ruimte zo optimaal mogelijk in te richten in samenspraak met de inwoners en de inrichting daarvan te faciliteren zodat het niet alleen veilig, maar ook prettig wonen en reizen is” besluit Muller.

“Het ministerie heeft vorig jaar onder een aantal gemeenten onderzoek gedaan naar de overlast door deelscooters, deelfietsen en deelauto’s. Daaruit bleek dat de overlast van deelscooters bijna tweeënhalf keer zo hoog als de overlast van deelfietsen en maar liefst drieënhalf keer hoger dan de overlast van deelauto’s.” stelt Muller

Geofencing en strakkere afspraken
Het CDA wil inzetten op geofencing. “Met Geofencing kunnen bepaalde gebieden worden aangewezen waarbinnen deelscooters wel of juist niet kunnen parkeren. Een vrij makkelijk middel om te zorgen dat die dingen niet op onze trottoirs in woonwijken worden geparkeerd, maar wel neergezet kunnen worden in speciaal aangewezen plekken, bij bijvoorbeeld winkels of OV haltes. Voor het aanwijzen van die plekken willen we graag de inwoners via bijvoorbeeld een wijkprikker laten aangeven wat geschikte parkeerplekken zijn voor deelscooters. Inwoners kennen als geen ander de meest geschikte en ongeschikte plekken daarvoor in hun wijk.” Hiervoor had het CDA dan ook een motie ingediend.

Ook heeft het CDA een voorstel gedaan om strakkere afspraken te maken met de bedrijven om overlast sneller op te lossen. “Onder de huidige afspraken wordt geprobeerd om binnen 24 uur overlastklachten op te lossen. Dat kan en moet beter” stelt Muller. Daarbij heeft het CDA ook opgeroepen tot goede handhaving van de overlast waarbij inwoners de kans moeten krijgen om aan te geven waar de overlast is. Voor het CDA moet het mogelijk zijn dat financiële gevolgen aan zitten als de bedrijven hun verantwoordelijkheid voor onze openbare ruimte niet nemen en herhaaldelijk niet tijdig klachten oplossen. “De gemeente moet de openbare ruimte beschermen en opkomen voor de belangen van onze inwoners. Als je je auto fout parkeert krijg je ook een boete” aldus Muller.

Uit de discussie in de gemeenteraad bleek dat de voorstellen die het CDA voor ogen had op dit moment nog een stap te ver waren. “Als CDA zijn we daarom blij dat in elk geval een deel van onze motie samengevoegd kon worden met de motie van VVD, GBLV en D66 zodat ervaring kan worden opgedaan met een pilot voor 2 voorkeursparkeervakken en tegelijkertijd inwoners gevraagd zal worden via parkeerprikkers plekken aan te wijzen voor deelscooterparkeerplaatsen. Zo hebben we dinsdag als Raad toch een stap gezet om overlast van deelscooters in te perken en betere deelmobiliteit te realiseren in de gemeente” concludeert Muller.


Door: Peter van der Aar.
Bron: persbericht CDA LV.