Het bouwplan voor de recreatiewoningen op Vlietland houdt de gemoederen al lange tijd bezig en dat heeft al tot heel wat protesten geleid.

Om deze impasse te doorbreken heeft de ChristenUnie onlangs een alternatief plan gelanceerd. In plaats van recreatiewoningen op Vlietland stelt de partij voor om de recreatiewoningen en andere nieuwbouwwoningen in Stompwijk te bouwen in het huidige kassengebied.

De burgerinitiatiefgroep heeft enthousiast op dit plan gereageerd. Anne Sikken schoof hierover aan in de studio.