Op dinsdag 9 april vanaf 14.00 uur organiseert de plaatselijke afdeling van de Protestants Christelijke Ouderenbond een contactmiddag in de Kruisheuvelkerk te Leidschendam.

De gasten worden ontvangen met koffie en wat lekkers en er wordt teruggeblikt op afgelopen maand. Vervolgens vertelt het gehandicaptenplatform over haar activiteiten, doelen en de toegankelijkheid. Er wordt afgesloten met een toost op de voor de leeftijdsgroep belangrijke volgende maand. Iedereen is welkom en de toegang is gratis. Met een collecte worden de kosten bestreden.


Door: Peter van der Aar.
Bron: persbericht Protestants Christelijke Ouderenbond.