Wilt u weten wanneer uw wijk aan de beurt is om over te gaan op ‘schone energie’?

Vanaf nu ziet u het op www.lv.nl/wijkenaardgasvrij. Zo kunt u de onderhouds- of verduurzamingsplannen voor uw woning hierop aanpassen.

De elektriciteit die we in Nederland gebruiken wordt voor een groot deel opgewekt door het verbranden van fossiele brandstoffen, zoals aardgas en steenkool. Ook wordt aardgas gebruikt om gebouwen te verwarmen en te koken. Deze fossiele brandstoffen raken op en verbranding ervan zorgt voor klimaatverandering en vervuiling. Denk aan de uitstoot van het broeikasgas CO2 en fijnstof. In onze gemeente willen we zo min mogelijk energie verbruiken en zoveel mogelijk overstappen op schone energie. 1 van de stappen in de weg naar schone energie is het aardgasvrij maken van de gemeente.

Aanpak per wijk
Per wijk en buurt kan de aanpak en oplossing voor een aardgasvrije wijk verschillen. Dat hangt van het type woningen af. Per wijk is het een zoektocht. De gemeente heeft eerder bepaald wat de volgorde van de wijken is om aardgasvrij te worden. Op www.lv.nl/wijkenaardgasvrij kunt u vanaf nu zien wanneer de gemeente start met het proces per wijk. Dit is handig omdat u de onderhouds- of verduurzamingsplannen voor uw huis hierop kunt aanpassen. Bijvoorbeeld wanneer de cv-ketel aan vervanging toe is.

De gemeente levert maatwerk door per wijk te bekijken wat de eigenschappen zijn van het gebied en de woningen. Er wordt gezocht naar collectieve oplossingen, zoals een warmtenet. Maar er wordt ook gekeken naar oplossingen per huis. Bijvoorbeeld naar mogelijkheden om een woning volledig elektrisch te verwarmen. De gemeente vindt het belangrijk dat huiseigenaren zelf een duurzaam alternatief voor aardgas kunnen kiezen.

Tips om energie te besparen
Dit maatwerk ontstaat in overleg met inwoners, woningcorporaties en VvE’s. Op de genoemde website krijgt u uitleg over hoe dat proces van samenwerken gaat en welke technieken mogelijk zijn. U kunt er ook tips vinden om zelf energie te besparen of hoe u subsidie aan kunt vragen. Om in te spelen op iedere situatie is er informatie voor huurders en huiseigenaren en ook voor bedrijven en instellingen. Iedereen kan alvast iets doen!

Aardgasvrije gemeente
De overheid heeft besloten om in 2050 geen aardgas meer te gebruiken, zodat er bijna geen CO2 meer vrijkomt. Op die manier levert ons land een bijdrage aan het tegengaan van de opwarming van de aarde. De gemeente Leidschendam-Voorburg steunt dit beleid zodat we in de toekomst nog steeds prettig en gezond kunnen wonen, werken en leven.


Door: Peter van der Aar.
Bron: gemeentelijke website lv.nl