De nachtbussen van HTM hebben sinds de coronauitbraak in 2020 niet meer gereden. Vanaf vrijdag 26 april wordt het nachtnet in ere hersteld, wel met een lagere frequentie. 

Eerst konden de nachtbussen niet rijden vanwege de heersende coronamaatregelen en daarna als gevolg van een tekort aan inzetbaar personeel.

HTM heeft zich de afgelopen tijd vooral gericht op het rijden van de dagelijkse dienstregeling. “We rijden echter nog niet het gewenste niveau van de dienstregeling 2021. Daar zetten we alles voor in, maar ook wij hebben te maken met de beschikbaarheid van personeel. Een dagelijkse uitdaging om ervoor te zorgen dat onze reizigers kunnen rekenen op tram of bus. Tegelijkertijd werd een dringend beroep op ons gedaan om hetnachtnetweer in ere te herstellen.” aldus Jaap Bierman, algemeen directeur HTM. 

Om tegemoet te komen aan de wensen vanuit onder andere de gemeenteraad in Zoetermeer als het college van de gemeente Den Haag in hun coalitieakkoord, is er een oplossing gevonden om toch weer nachtbussen te rijden.

Jaap Bierman: “Dat betekent dat we hebben onderzocht hoe we alle nachtbussen N1 tot en met N6 kunnen laten rijden op de vrijdag- en zaterdagnachten. Wel met een frequentie van 1 keer per 2 uur in plaats van 1 keer per uur. De helft van de lijnen start om 01.00 uur en de andere helft start om 02.00 uur. Tegelijkertijd willen we zo min mogelijk concessies doen in onze dagelijkse dienstregeling. We hebben daarvoor een voorstel ingediend bij onze opdrachtgever Metropoolregio Rotterdam Den Haag en die zijn ermee akkoord gegaan.”Welke lijnen precies op welk moment starten wordt later in het voorjaar gepland en bekend gemaakt door HTM.

“Onze formatie buschauffeurs is nog niet op het gewenste niveau. Om onze nachtbuschauffeurs te kunnen inzetten, huren we buschauffeurs in die vrijgekomen dagdiensten gaan opvangen. Uiteraard worden zij opgeleid om onze buslijnen te kunnen rijden. ”HTMwerkt er dan ook hard aan om zoveel mogelijk buschauffeurs, maar ook trambestuurders en ander personeel te verleiden om bij HTM te werken of te blijven werken.”Bierman: “We monitoren nauwgezet hoe een en ander gaat verlopen en nemen dan de passende maatregelen die nodig zijn op basis van de beschikbaarheid van onze buschauffeurs.” 

Routes nachtbus HTM
Door: Karin van der Spek
Bron: persbericht HTM