Op vrijdag 26 april ontvingen 12 inwoners van Leidschendam-Voorburg een Koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Vroom.

Dit jaar was er gekozen voor een alternatieve uitreiking. Burgemeester Vroom ging tussen 9.00 en 13.00 uur bij de decorandi op locatie langs om hen te verrassen.
Dit bood de aanvragers de mogelijkheid om deze verrassing met vrienden, familie en andere betrokkenen voor te bereiden en te vieren.

Op Koningsdag, 27 april, zijn alle gedecoreerden van harte uitgenodigd in de oude Kerk in Voorburg, voorafgaand aan de jaarlijkse aubade. Zij ontvangen hiervoor een persoonlijke uitnodiging.

Van 9.30 tot 10.00 uur zijn alle inwoners welkom om mee te zingen met de aubade op het terrein voor de Oude Kerk, aan de Herenstraat in Voorburg.

Informatie decorandi gemeente Leidschendam-Voorburg 2024

De heer A. Tuit (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
Al meer dan 15 jaar is de heer Tuit vrijwilliger voor de nieuwswebsite Regio15. Dag en nacht staat hij klaar om als redactielid artikelen aan beeldmateriaal toe te voegen die door de fotojournalisten worden aangeleverd en te publiceren. Ook zette hij zich als vrijwilliger 20 jaar in als medewerker tuchtcommissie bij de KNVB.

De heer A.J.M. Willemsen (Ridder in de Orde van Oranje-Nassau)
De heer Willemsen is de drijvende kracht achter het Malaika Kids Project, een weeskinderopvang waar op dit moment 222 kinderen worden opgevangen in Tanzania. Weeskinderen krijgen hier een thuis en worden ondersteund tot zij 20 jaar zijn en zelfstandig verder kunnen. Met dank aan de inspanningen van de heer Willemsen als fondsenwerver en voorzitter van de internationale stichting is het project tot stand gekomen en uitgegroeid tot de huidige kwaliteit en omvang. Een bijzondere verdienste met internationale uitstraling en grote lokale impact in Tanzania.

De heer F.C.M. Oliehoek (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
De heer Oliehoek is als zeer actieve vrijwilliger een voorbeeld én begrip in de Stompwijkse gemeenschap. Al jaren zet hij zich in verschillende rollen in voor de Toerclub Stompwijk, als bestuurslid, wegcaptain en, routeplanner. Hij was initiatiefnemer voor de Elfdorpentocht en organiseerde jarenlang de avondfietsvierdaagse. Voor IJsclub Nut en Vermaak Stompwijk organiseerde hij de Poldercross.
Hij enthousiasmeert, brengt mensen samen en geeft Stompwijk bekendheid via geluid en beeld door het digitaliseren van oude films over Stompwijk.

De heer G.J. Thomas (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
De heer Thomas is een maatschappelijk betrokken en sociaal bewogen man, die zich met hart en ziel inzet voor de samenleving. Jarenlang zette hij zijn financiële expertise in om de toekomst van de sport in de gemeente op een hoger niveau te tillen. Hij is actief in de Kopgroep Sport en Bewegen gemeente Leidschendam-Voorburg, is trainer, coach en adviseur bij Tafeltennisvereniging VVV. Is bestuurslid bij BNG Duurzaamheidsfonds en zette zich voorheen in voor de Stichting Beheer Sportcomplex Westvliet en V.V. Wilhelmus. Was penningmeester en voorzitter in de ouderraad en medezeggenschapsraad van OBS De Margriet Leidschendam.

De heer H.J.M. van Mierlo (Ridder in de Orde van Oranje-Nassau)
Hulp bieden aan mensen in nood. Met zijn daadkrachtig optreden, verbindend vermogen en solidariteitsgevoel heeft de heer van Mierlo een aantal impactvolle initiatieven opzet. Zo initieerde hij toen de oorlog net begon een platform voor het huisvesten van mensen uit Oekraïne, hield hij een inzamelingsactie voor Tsunami slachtoffers en was hij samen met een ander lid van de Lions Club initiator van ‘Douwe Egberts Punten sparen voor de Voedselbank’ waardoor het assortiment van de Voedselbank werd uitgebreid met luxere koffie en thee producten. Daarnaast was hij penningmeester bij de Voedselbank en ondersteunde hij bejaarden met problemen via het Koningin Emmafonds. Ook was hij actief als lid van de werkgroep Jeugd als onderdeel van de Adviesraad Sociaal Domein Leidschendam-Voorburg.

Mevrouw M.J.W. Claassen en de heer J. Claassen en. (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
De heer en mevrouw Claassen zetten zich al ruimt 20 jaar op vrijwillige basis in voor Wijk- en Dienstencentrum het Kalhuis in Scheveningen. Als 2 van de 80 vrijwilligers zetten zij zich in voor het wekelijkse maaltijdproject waar op woensdagavond ongeveer 30 eenzame buurtgenoten samenkomen voor een diner. Ze bereiden dit diner voor en besteden aandacht aan de bezoekers. Ook bij
inzamelingsacties bij supermarkten voor bijvoorbeeld de Voedselbank steken ze de handen uit de mouwen.

De heer J.E. Bauer (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
Van betekenis zijn voor de maatschappij en hard werken zijn vanzelfsprekende waarden voor de heer Bauer. Zijn liefde voor de natuur heeft hij tot uitdrukking gebracht als voorzitter van de Adviescommissie Natuur bij het Prins Bernhard Cultuurfonds, waar hij bijdroeg aan het natuurbeleid en deel uitmaakte de financiële audit- en beleggingscommissie. Daarnaast was hij jaren lang in diverse vrijwilligersfuncties actief voor de Vereniging Natuurmonumenten. Als regiocoördinator en bestuurslid voor de Nestorkring deelde hij zijn expertise op de terreinen van toezichthouderschap, strategieontwikkeling en kwaliteitsverbetering. Sinds 2020 is hij voorzitter van de centrale cliëntenraad bij Stichting Zorggroep Florence en zet hij zich in als fondsenwerver voor Fonds Hartewens.

De heer K. Jongejan (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
Met tomeloze inzet en betrokkenheid heeft de heer Jongejan decennialang verschillende vrijwilligersactiviteiten ontplooid en diverse verenigingen enorm geholpen. Als secretaris van muziekvereniging METRO zorgde hij voor de administratie, het clubblad en organiseerde allerlei sociale activiteiten. Nu nog treden ze op bij liefdadigheidsinstellingen en verzorgingstehuizen. Naast muziek heeft de heer Jongejan een voorliefde voor schaatsen. Sinds 1998 is hij als wedstrijdorganisator, jurylid en lid van de baancommissie betrokken bij de organisatie van wedstrijden binnen het Gewest Zuid-Holland van de KNSB. Als hulpkoster, Diaken, organisator van startzondagen, rommelmarkten en terrasbijeenkomsten zet hij zich al 23 jaar in voor de Protestantse Gemeente in Leidschendam (locatie Kruisheuvelkerk).

Mevrouw D.B. Zoutenbier (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
Mensen zoals mevrouw Zoutenbier zijn de pareltjes van onze samenleving. Onbaatzuchtig en vol overgave mensen helpen en naar hen omzien. Zij gaf als pleegmoeder 2 jongens met een moeilijke start een liefdevolle jeugd. Zij combineerde het pleegouderschap met een full time baan en deed vrijwilligerswerk voor mensen in armoede. Zo is ze actief bij Stichting Oosterfaantje. Bij deze stichting kunnen mensen terecht die geen voedselhulp krijgen bij de voedselbank. Daarnaast is ze actief bij de Stichting Gewoon Daarom, een stichting die kinderen uit arme gezinnen een onvergetelijk verjaardagsfeestje geeft.

Mevrouw E.J. den Neijsel-van den Bor (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
Mevrouw Den Neijssel-van den Bor is een vrijwilliger waar de zorg om staat te springen. Al meer dan 20 jaar tovert zij een lach op de gezichten van de bewoners van ouderencomplex Vlieterhove in Leidschendam. Zo organiseert ze wekelijks koffie, knutsel- en spelletjesochtenden, geregeld borrels, feesten, muziekavonden, modeshows, bingomiddagen en vele andere verbindende activiteiten.
Ook haar werkend leven stond in het teken van zorg bieden aan bejaarde mensen via Florence Thuiszorg en na haar pensioen in 2020 zette zij zich vol passie en toewijding verder in voor de oudere medemens. Met haar positiviteit en aanpakmentaliteit is ze van onschatbare waarde.

Mevrouw J. Bruins-Janssen (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
Mevrouw Bruins-Janssen heeft decennialang vrijwilligerswerk verricht op diverse terreinen. Ze zette zich ruim 30 jaar in voor het Koningin Emmafonds in Den Haag. Dit fonds ondersteunt en bezoekt rond de 180 behoeftige hoogbejaarden mensen in Den Haag. Daarnaast was ze als bestuurslid zeer actief voor twee peuterspeelplaatsen van stichting De Peuterhoek. Ze werd als vicevoorzitter voorgedragen om de belangen te behartigen van de St. Maartensschool binnen de Katholieke Onderwijsstichting Voorburg (KOV). 10 jaar lang zette ze zich in voor de plaatselijke hockeyvereniging Cartouche oa als coach en begeleider van het hockeyteam. Ze was penningmeester in de ouderraad van het Aloysius College in Den Haag en was 14 jaar lid van de Vereniging Mathahawie in Voorburg. Ook maakte ze deel uit van het bestuur en campagne team voor de plaatselijke CDA fractie. Tot slot was ze 17 jaar actief voor de St. Martinuskerk en St. Martinusparochie in Voorburg.