PvdA en D66 hebben een reactie gegeven op de investeringaanvraag voor een aantal faciliteiten in Voorschoten.

 

Voor de begroting van 2024 is de gemeenteraad donderdag 9 november gevraagd om bijna twee miljoen euro te investeren in een atletiekbaan, een skeelerbaan en een leegstaand schoolgebouw (B&C) aan de Wagnerlaan te Voorschoten. Een goede onderbouwing en belangenafweging- evenals prioritering- ontbraken echter in de begroting.

D66 en PvdA vinden dat de gemeenteraad zo niet goed kan (be)sturen.

De plannen voor het B&C gebouw zijn nog onduidelijk. Misschien komt er een taalklas, maar woningen zijn volgens College ook mogelijk. Het college heeft de gemeenteraad voor de zomer beloofd om met een concreet plan te komen. Dat is plan is er echter nog niet. Maar zonder plan wil men nu wel bijna 1 miljoen euro hebben. Dat kan niet, volgens D66 en PvdA.

Bewegen vinden D66 en PvdA heel belangrijk. ‘Sportvoorzieningen in ons dorp moeten natuurlijk op orde zijn. Goed bestuur is eveneens erg belangrijk. “, aldus Esther Mieremet, D66-raadslid. PvdA- raadslid Arnold Posthuma: ‘We moeten wel een adequate belangenafweging kunnen maken. Voor alle sportaccommodaties in Voorschoten.’ Omdat er verschillende sportverenigingen en dus diverse belangen zijn, stelden GroenLinks, PvdA en D66 in april 2023 voor om de sportvisie inclusief het beleid op sportaccommodaties te formuleren: waar, wanneer en op welke wijze moet onderhoud, renovatie of vernieuwing van een sportaccommodatie plaatvinden.

Waarom is dat van belang? Voorschoten is een van de weinige gemeenten in Nederland die geen sportaccommodatiebeleid heeft. Een dergelijk beleid geeft een goed overzicht van de behoefte van alle sportverenigingen, prioriteert én zet in de tijd weg wanneer en waar geïnvesteerd en gerenoveerd moeten worden. Voorschoten moet af van het ‘hap-snap’ beleid als het gaat om sportaccommodaties. Als dit voorstel uit april 2023 was goedgekeurd, hadden we in december 2023 het accommodatiebeleid gewoon kunnen vaststellen. Helaas werd het voorstel afgewezen. Een gemiste kans van het College. Vertraging had niet hoeven plaatsvinden.

De gemeenteraad ontbreekt op dit moment het overzicht van al het achterstallige onderhoud èn de investeringen die nodig zijn voor nieuwe sportinitiatieven. Om afgewogen keuzes te maken. De vraag is namelijk of bij andere verenigingen ook groot onderhoud nodig is. Doordat een goede onderbouwing en afweging ontbrak in de begroting, werd de gemeenteraad voor een buitengewoon pijnlijk dilemma gesteld. D66 en PvdA kozen met de meerderheid van de Raad voor een goede belangenafweging. Dit heeft als consequentie dat de atletiekbaan en de skeelerbaan (op de plek van ijsbaan) helaas nu nog niet weten waar ze aan toe zijn. Dat is erg vervelend en teleurstellend voor de initiatiefnemers.

In de vergadering gaf D66- raadslid Esther Mieremet het als volgt weer: “met pijn in mijn buik maken we deze keuze, mijn sporthart bloedt”.

PvdA- raadslid Arnold Posthuma: ‘We rekenen erop dat het college voortaan de afweging en onderbouwing van voorgestelde keuzes op orde heeft. Zodat we als gemeenteraad serieuze afwegingen kunnen maken.’


Door: Nahira Martina
Foto: Aangeleverde illustratie(s) PvdA, Voorschoten