Het Sint-Maartenscollege in Voorburg krijgt als eerste school speciale stoeptegels rond het gebouw die aangeven dat de omgeving een rookvrije zone is.

Maandag wordt samen met de school bepaald waar deze tegels precies komen. Tegelijk worden stappen gezet waardoor bij meer scholen een rookvrije zone rond het gebouw kan worden ingesteld.

Wethouder Jeffrey Keus (onderwijs): “Het is belangrijk dat kinderen en jongeren in een gezonde omgeving opgroeien. Met deze tegels kan de school op een veilige manier aangeven dat niet alleen het schoolplein, maar ook de stoep daaromheen een rookvrije zone is.”

Ajolt Elsakkers, rector bij het Sint-Maartenscollege, is blij met deze actie. “Als kinderen leeftijdsgenoten zien roken, kan wordt de verleiding groter om dit ook eens te proberen. Veel rokers geven aan dat ze ooit op of rond het schoolplein zijn begonnen. Daarom willen we liever niet dat scholieren in het zicht van andere leerlingen roken. Het is heel fijn dat we bij de gemeente dezelfde urgentie ervaren om dit aan te pakken en dat we nu voortvarend aan de slag gaan.”

Meer rookvrije zones
De rookvrije zones passen bij het Gezond en Actief Leven Akkoord 2023-2026, waarmee de gemeente, GGD Haaglanden, zorgpartijen, het Rijk en sociale partners zich inzetten voor een gezonde samenleving. Wethouder Marcel Belt (zorg): “We willen dat iedereen kan opgroeien, leven, werken en wonen in een gezonde omgeving. Leidschendam-Voorburg heeft al verschillende rookvrije zones, bijvoorbeeld bij speeltuintjes. Er wordt een regeling gemaakt om rookvrije zones ook rondom andere scholen en maatschappelijke organisaties, zoals zorginstellingen en sportverenigingen, mogelijk te maken.”

De tegels zijn een uitnodiging om het gesprek over (niet) roken makkelijker te maken. Dit betekent dat er geen rookverbod is dat door de gemeente wordt gehandhaafd. Degene die de tegel aanvraagt is verantwoordelijk voor het aanspreken van rokers in die zone.


Door: Peter van der Aar
Bron: website lv.nl.