Alle mensen uit Leidschendam-Voorburg boven de 67 jaar kregen van de gemeente een uitnodiging voor een Vitaliteitsdag met de fittest ‘Blijf gezond en Fit’.
Ook in de gemeente Leidschendam-Voorburg leven veel gezinnen in kwetsbare omstandigheden.
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 september het nieuwe Bibob-beleid vastgesteld.
De lokale politieke partij GBLV/Gemeentebelangen heeft naar aanleiding van de Haagse aanpak van geluidsoverlast van lawaai makende voertuigen vragen gesteld over de aanpak van geluidsoverlast.
In de recente commissievergadering heeft D66 haar standpunt over de nieuwe parkeernormen duidelijk gemaakt.
Op zondag 8 oktober wordt het jaarlijkse 4x4 toernooi bij Forum Sport gespeeld.
Op zaterdag 16 september was het weer World Cleanup Day, de grootste jaarlijks opschoonactie ter wereld, waaraan inmiddels 180 landen meedoen.
Binnenkort besluit de gemeenteraad over het nieuwe re-integratie- en participatiebeleid. Het beleid dat gaat over het begeleiden van werkzoekenden naar werk.
Een vaste jeugdconsulent op school die nauw samenwerkt met onder andere de schoolmaatschappelijk werker en intern begeleider zorgt voor een betere verbinding tussen onderwijs en zorg.
De voorbereiding van de Week van Oog voor elkaar zijn in volle gang. Hierrbij nogmaals de uitnodiging voor het leertheater. Een mooi moment om te netwerken en meer te leren over eenzaamheid.
Op zaterdag 11 november verzorgt Lionsclub Voorburg Prinses Marianne haar 22e bridgedrive ten bate van sociale en culturele goede doelen in Leidschendam-Voorburg.
Op vrijdag 22 september organiseert de gemeente Leidschendam-Voorburg een VvE-café, speciaal voor VvE’s van gebouwen met een groot dak.