Op 16 maart 2022 gingen inwoners van Leidschendam-Voorburg naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen.

In juni 2002 trad vervolgens een nieuw college van VVD, GBLV en D66 trad aan met veel ambitie voor nieuw beleid. De fractieleden van het CDA kijken nu, halverwege deze raadsperiode, vanuit hun oppositierol terug op de afgelopen twee jaar. “Wij kijken constructief-kritisch naar de voorstellen van het College. Daardoor zijn we als fractie in staat geweest onze visie en ideeën toe te voegen. Dat heeft concreet geleid tot betere besluiten”, aldus CDA-fractievoorzitter Ron van Duffelen. Toch ziet het CDA ook dat er nog veel werk moet worden verricht. “De lage opkomst bij de verkiezingen twee jaar geleden baarde iedereen zorgen. De (lokale) politiek moet het vertrouwen van onze inwoners terugverdienen”.

Vertrouwen verdienen
De opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 lag op 51,2%, een forse daling ten opzichte van 2018: 57.4%. “Inwoners gaven een duidelijk signaal af dat het vertrouwen in de gemeentepolitiek niet vanzelfsprekend is. Er ligt dan ook een duidelijke opdracht voor de gehele Raad om dat vertrouwen te herstellen. Voor ons als Raad -coalitie én oppositie- is er nog steeds veel werk aan de winkel” stelt Van Duffelen.
Aan het begin van de raadsperiode heeft de nieuwe gemeenteraad een uitgebreid inwerkprogramma gevolgd waarbij bezoeken werden gebracht aan wijken en organisaties die een belangrijke rol in onze gemeente vervullen.

Zulke bezoeken hebben voor het CDA tot doel goed te luisteren naar wat er in onze brede samenleving speelt. Toch kan dat nog beter. “Zo zijn wij als CDA samen met een aantal andere fracties groot voorstander van het idee beeldvormende vergaderingen op locatie in de wijken te organiseren. Wij zien graag dat die informatieve vergaderingen plaatsvinden op de plek waarover we geïnformeerd worden, in plaats van in Huize Swaensteyn als ivoren toren” legt Van Duffelen uit. “Zo laten we als raad niet alleen met woorden, maar ook met daden zien dat we niet alleen op papier maar ook fysiek betrokken zijn bij de onderwerpen die spelen”.

Het CDA zelf wil het vertrouwen verdienen door in contact te staan met inwoners over hun ideeën en ervaringen., Bewoners weten als geen ander wat er speelt in hun wijk en leefomgeving. Zo heeft het CDA zich achter de inwoners geschaard in het Binckhorst/HOV debat over de gevolgen voor de leefbaarheid en bereikbaarheid van Voorburg-West. “We zijn op alle uitnodigingen van inwoners van Voorburg-West en omliggende wijken ingegaan en hebben aan veel keukentafels de oprechte zorgen van de bewoners gehoord. Deze zorgen hebben we namens hen in het debat ingebracht, en middels moties hebben we hun ideeën voor verbetering ingebracht”, geeft Van Duffelen als voorbeeld.

Hij vervolgt; “Met de CDA-fractie organiseren we regelmatig open wijkbijeenkomsten in Leidschendam, Stompwijk en Voorburg, waar wijkbewoners kunnen langskomen om hun zorgen te benoemen en zaken die zij belangrijk vinden aan te kaarten. Ook organiseren we als fractie inloopspreekuren zodat mensen ons direct persoonlijk kunnen aanspreken. Wij zoeken inwoners op waar zij zijn, niet alleen omdat we vinden dat het nodig is, maar omdat we oprecht graag van hen horen wat er leeft. We doen ons raadswerk immers voor hun. Het uitgangspunt van het CDA is om de dialoog aan te gaan en om echt te luisteren naar de inwoners die wij vertegenwoordigen in de raad. Het kan soms zijn dat we toch een andere keuze maken, dat leggen we dan ook zo goed mogelijk uit. ’ja’ is goed maar ’nee’ kan soms ook een antwoord zijn” stelt van Duffelen.


Door: Peter van der Aar.
Bron: persbericht CDA LV.
Foto boven dit bericht: wijkbijeenkomst Voorburg-west.

Wijkbijeenk De Heuvel Amstelwijk
                                                         Wijkbijeenkomst De Heuvel - Amstelwijk
                                                          Wijkbijeenk. Voorburg west   deel van de groep aanwezigen
                                                         Wijkbijeenkomst Voorburg-west (deel van de groep)