De gemeente werkt aan een groener en waterbestendiger Leidschendam, Stompwijk en Voorburg en wil ook de biodiversiteit versterken.

Dat is nodig om de omgeving beter voor te bereiden op het klimaat dat verandert. Voorburg heeft er inmiddels in de Hendrik van Boeijenlaan en de Prins Albertlaan enkele nieuwe plantvakken bij. Ook in Leidschendam en Stompwijk gaat de gemeente dit jaar aan de slag.

Nieuwe en grotere plantvakken
Marcel Belt, wethouder Groen en Duurzaamheid: “Vorig jaar hebben we inwoners gevraagd plekken te noemen waar we kunnen vergroenen. Dat heeft geleid tot een lange lijst. We zijn inmiddels gestart om op de 1e plekken stenen te vervangen voor bomen en planten. In februari hebben we bijvoorbeeld in de Hendrik van Boeijenlaan en de Prins Albertlaan in Voorburg grote plantvakken gemaakt. We onderzoeken nog of we de boomspiegels op het Oosteinde kunnen vergroten en beplanten.”

Hakhoutbosjes voor vogels
De zone tussen de spoorlijn en de Zijdesingel/Kastelenring (de Spoorzone) in Leidschendam is al redelijk groen. Eind dit jaar vergroent de gemeente deze zone verder met 20 hakhoutbosjes. Marcel Belt: “Die vormen een ideale voedsel-, schuil- en broedplaats voor vogels, zoals de huismus.”

Ook voor waterdieren meer groen
In de wijk Prinsenhof in Leidschendam brengt de gemeente dit jaar langs het water bij de hoogbouw oeverplanten aan, en in de nieuwe woonwijk Vlietvoorde worden natuurvriendelijke oevers aangelegd. Marcel Belt: “In de oever- en waterplanten vinden vissen zoals de driedoornige stekelbaars en andere waterdieren een beschutte leefomgeving om in te schuilen, voedsel te vinden en zich voort te planten. Fijn voor de dieren, maar ook voor ons! Natuurlijk ingerichte oevers met (bloeiende) planten waarin verschillende (water)dieren hun plekje hebben gevonden, zien er prachtig uit om naar te kijken.”

Versterken van de biodiversiteit
Als hulp bij het versterken van de biodiversiteit zet de gemeente 8 dieren en 2 plan­ten centraal. Zij staan symbool voor een bepaalde leefomgeving: als het met deze 10 soorten goed gaat, gaat het ook goed met veel andere dier- en plantsoorten die in een soortgelijke omgeving leven. En dat betekent dat de natuur (meer) in evenwicht is en tegen een stootje kan.

Marcel Belt: “Op deze 10 soorten stemmen we bijvoorbeeld ons groenbeheer af. Zo maaien we diverse gazons vanaf dit jaar nog maar 1 keer in de maand in plaats van wekelijks, en we maaien het gras minder kort. Wilde planten hebben zo meer kans om te groeien. Zij trekken meer insecten aan en die zorgen voor meer vogels, zoals huismussen, en andere dieren.”

Waterbestendiger en meer groen
In straten waar de gemeente de riolering vervangt, wordt het regenwater gelijk zoveel mogelijk afgekoppeld van het riool, door een gescheiden rioolstelsel aan te leggen. Dat doet de gemeente bijvoorbeeld in de wijk Prinsenhof (bij de laagbouw) in Leidschendam, de Ridder Snouckaertlaan en de Prins Bernhardlaan in Voorburg en ook in de Doctor van Noortstraat in Stompwijk. Daardoor raakt het riool bij hevige regenbuien -die we steeds vaker hebben- minder snel overbelast. Dat verkleint de kans op wateroverlast. Marcel Belt: “En als daarvoor toch al de schop in de grond gaat, brengen we direct extra groen aan waar dat mogelijk is. Win-win dus!”

Meer weten? Kijk op de webpagina van het Groenactieplan.


Door: Peter van der Aar.
Bron: gemeentelijke website lv.nl.
Foto: de nieuwe plantvakken in de Prins Albertlaan in Voorburg (foto: gemeente LV).