Het is inmiddels een traditie van 15 jaar.

De 2e zaterdag van april: opening vaarseizoen; daarom dit jaar op 13 april.

De Samenwerkende Watersport LV organiseert op verzoek van de gemeente een openingsceremonie in samenspraak met Erfgoedpodium en de plaatselijke editie van het regionale evenement Historische Trekvaart.
Het betekent festiviteiten te Voorburg bij de pomp en in het Huygenskwartier en draaiende molens in onze gemeente.

Rond de klok van 12.00 uur wordt een konvooi van versierde schepen verwacht bij Houtzaagmolen de Salamander om vervolgens als trekvaart, erfgoedpodium en watersport gezamenlijk op te stomen naar de Sluis Leidschendam.
De vaartocht begint met koffieontvangst bij botenstalling Warmenhoven aan de Kniplaan 12 te Voorschoten(bereikbaar met bus 45/46) Iedereen die de intocht varend wil meemaken is uitgenodigd.
Alleen kijken naar de feestelijkheden? Dat kan ook. Het konvooi ligt van 13.00 tot 14.00 uur in de Sluis Leidschendam.

Toespraken van de gedeputeerde en de wethouder alsook de introductie van de nieuwe magazines LVverrast en Hollandse Plassen geschiedt om 13.00 uur waarna de opening bezegeld wordt met het drinken van Vlietwater, dat natuurlijk ook op de terrassen wordt uitgedeeld.
Dat alles onder de muzikale begeleiding van big band 'Archie and the Bunkers'.


Door: Peter van der Aar.
Bron:  Samenwerkende Wateraport LV.