Anderhalf jaar na de oprichtingsvergadering van de InitiatiefGroep Huygenstunnel in Den Haag werd afgelopen maandag in Voorburg de “stichting InitiatiefGroep Huygenstunnel (IGH)" officieel gevestigd.

Onder toeziend oog van notaris Richard Dom hebben de 15 oprichters hun handtekening gezet op de officiële akte. De bescheiden ceremonie vond plaats in de buitenlucht, op een symbolische locatie namelijk onder ‘het dak ‘van het Marianneviaduct.

Bijzondere locatie
Dit viaduct werd in 1983 geopend waarmee de A12 voor het eerst ononderbroken bereden kon worden. In 1987 onderging de spoorlijn Gouda-Den Haag, die daarvoor op straatniveau liep, een verhoging tot dezelfde hoogte. Het Marianneviaduct met een groot parkeerterrein eronder wordt in de volksmond ook wel aangeduid als “de onderwereld”. In de 17e eeuw lag op deze plek de bijzondere tuin van Hofwijck in de vorm van een menselijk lichaam. De stichting initiatiefGroep Huygenstunnel ijvert voor het ondergronds brengen van de verkeersstromen op precies deze plek.

Groot daagvlak
Het burgerinitiatief geniet aanzienlijke steun, met 15 oprichters, tientallen donateurs, en honderden nieuwsbrief abonnees. De meeste oprichters waren persoonlijk aanwezig om hun handtekening te zetten op de akte. Op de foto (van links naar rechts en van boven naar beneden) oprichters Kees Grimbergen (stichting KLOK), Bert Winter, Jeroen Trimbos (bestuurslid stichting Haegsche Tijd), Judith Geelen, Robert Langen, Koos Ris (secretaris), Berthie de Zwart-Nijhof (bestuurslid Wijkvereniging Oud Voorburg), Stijn Reinhard, Paul Pieters (penningmeester), Hans van Oosten (voorzitter), Joost Heuvelink (bestuurslid stichting Mooi Voorburg), Kees van der Leer (historicus Historische Vereniging Voorburg). Oprichters Lodewijk van Vliet en Wang Choy (voorzitter Vereniging Hofwijck) staan niet op de foto.

Doelstelling
Nu het burgerinitiatief is getransformeerd tot een formele stichting blijven de initiatiefnemers vastberaden om inwoners en beleidsmakers te inspireren om de infrastructuur door Voorburg en Den Haag ondergronds te krijgen. Dit ambitieuze lange termijnplan belooft aanzienlijke voordelen voor de inwoners van Leidschendam-Voorburg en Den Haag, waaronder vermindering van geluidsoverlast en luchtvervuiling, en opheffing van de barrièrewerking van het Marianne- en Wilhelminaviaduct tussen Voorburg-West en Voorburg Oud. Bovendien ontstaat er binnen de Haagse agglomeratie een centraal gelegen ontwikkelingsgebied van zo’n 20 hectare voor wonen, werken en vergroening. Een in oude glorie herstelde tuin van Hofwijck kan daarin een centrale rol spelen. De nieuwe rechtsvorm vergemakkelijkt ook het verwerven van financiële middelen voor de toekomstige activiteiten van de IGH.

Steun van de bewoners
Het bestuur van de nieuwe stichting spreekt haar waardering uit voor de inwoners van Voorburg en Den Haag en alle andere donateurs die, door middel van giften of steun in natura, hebben bijgedragen aan de oprichting van de stichting InitiatiefGroep Huygenstunnel. Samen werken ze aan een positieve verandering en transformatie van de leefomgeving.
Zie ook: https://www.huygenstunnel.nl/steunons


Door: Peter van der Aar.
Bron: persbericht Burgerinitiatief Huygenstunnel.
Foto: Noah Slootweg.