Verpleeghuis Prinsenhof van WZH bestaat in 2023 50 jaar. Een gouden jubileum, wat natuurlijk niet zomaar voorbij mag gaan. Het feestjaar ging onlangs al van start met het evenement ‘Circus in de zorg’.
Duurzaamheid is een steeds belangrijker thema. Ook in Leidschendam-Voorburg zijn er steeds meer organisaties, die zich inzetten voor duurzaamheid.
Deze week staat in het teken van de mentale gezondheid. Een thema wat in de media nog steeds veel aandacht krijgt, vooral sinds de coronacrisis.
De SP in de Provincie Zuid-Holland gaat een onderzoek naar de kosten en de verschraling van het openbaar vervoer.
Niet alleen in Leidschendam-Voorburg, maar bijvoorbeeld ook in buurgemeente Rijswijk houdt de komst van de grote nieuwbouwlocatie de Binckhorst de gemoederen flink bezig.
Vorige week hebben 4 bewonersgroepen uit Voorburg een petitie aangeboden aan de fractievoorzitters van de gemeenteraad tegen de aanleg van een HOV-tram door de Binckhorst.
Natuurlijk loopt ook tijdens de eindexamens het wel eens niet zoals het eigenlijk zou moeten gaan.

Daarom heeft ook dit jaar het Landelijke Actie Comité Scholieren (LAKS) weer de eindexamenklachtenlijn geopend. We belden met Rafke Hagenaars, maar dan even niet voor een eigen klacht.
Voor ruim 137.000 leerlingen zijn het de spannendste dagen van het jaar, want het is weer de periode van de eindexamens.
Het team van Van Velsen Rallysport uit Stompwijk is inmiddels weer teruggekeerd uit Marokko. Ze hebben daar deelgenomen aan een grote avontuurlijke tocht: de Morocco Desert Challenge.
Dinsdagavond hebben 4 bewonersgroepen uit Voorburg een petitie aangeboden aan de fractievoorzitters van de gemeenteraad tegen de aanleg van een HOV-tram door de Binckhorst.
Leidschendam-Voorburg kent al veel vrijwilligers, maar er zijn ook nog steeds nieuwe krachten nodig.
Leidschendam-Voorburg is 5 mooie molens rijk: Houtzaagmolen De Salamander, Molen de Vlieger en de 3 molens bij Wilsveen / Stompwijk.
Jacinta van Luik groeide op in Leidschendam, maar wist al op jonge leeftijd dat ze graag in de missie wilde gaan werken.
Er is groen licht voor de grote verbouwplannen van het Haaglanden Medisch Centrum (HMC). De financiering voor het integraal huisvestingsplan is rond.
De Stadstuin Rusthout in Leidschendam bestaat alweer 10 jaar en dat zal op vrijdag 12 en zaterdag 13 mei op grootste wijze gevierd worden. We blikten vooruit op dit groene feest met Paul Stroebel, voorzitter van de Stadstuin Rusthout.