We blikken terug op enkele belangrijke nieuwsonderwerpen van het afgelopen jaar, waaronder de HOV-tramverbinding. 

Naast Vlietland is er nog een groot dossier wat voorlopig nog niet is afgesloten, de aanleg van een HOV-tramverbinding vanuit de Binckhorst naar Voorburg-West. De Binckhorst is momenteel nog een industie- en kantorenwijk, maar moet in de toekomst omgevormd worden tot een compleet nieuwe woonwijk en daar is hoogwaardig openbaar vervoer voor nodig.

Veel bewoners vinden de aanleg van zo’n tramlijn door Voorburg-West niet nodig en daarvoor spraken we Barbera Los van het actiecomité en in de studio was ook te gast Koos van Wissen, gemeenteraadslid van GBLV.