Het college van Burgemeester en Wethouders heeft de kadernota uitgebracht. Deze nota stond eerst bekend als de voorjaarsnota.

We spraken over deze nota met wethouder Philip van Veller van financiën en vroegen allereerst waarom deze nota zo van belang is.