De raadsvergadering over het plan voor de HOV-tramlijn vanuit de Binckhorst naar Voorburg-West trok dinsdagavond veel belangstelling.

Het CDA stemde niet in met het raadsvoorstel over het voorkeurstracé van de HOV-tramlijn door Voorburg-West. De Christen-Democraten hadden zelfs diverse moties ingediend. In de studio was hierover te gast Lieke Muller, gemeenteraadslid van het CDA.
We spraken ook met Barbera Los, bewoonster van de Binkhorstlaan over het protest in Voorburg-West.