Ook in 2024 kunnen woningeigenaren in Leidschendam-Voorburg subsidie aanvragen voor isolatie en een groendak.

In 2023 hebben zoveel woningeigenaren van deze subsidieregeling gebruik gemaakt, dat de gemeente deze ook in 2024 beschikbaar stelt.

Het totale subsidiebudget in Leidschendam-Voorburg is hiervoor verhoogd tot € 750.000,-.

Vanaf nu gelden er wel andere regels voor de berekening van het subsidiebedrag. Er wordt vanaf 3 april gerekend met een vast bedrag per m2 per maatregel in plaats van 20% van de offerte, net zoals het Rijk dat doet. Deze regeling is te combineren met de subsidie van het Rijk. 

Wethouder Duurzaamheid Marcel Belt: “Het isoleren van je woning is goed voor een lager energiegebruik en daarmee het klimaat en je portemonnee. Als gemeente willen we graag onze inwoners stimuleren om hun woning te verduurzamen. Door de subsidie weer beschikbaar te stellen en zelfs te verhogen, kunnen nog meer inwoners hun woning isoleren of een groendak aanleggen. Op deze manier werken we samen toe naar een klimaatbestendige gemeente in 2050.”

Isoleren scheelt in de portemonnee
Het isoleren van een woning zorgt voor een lager energieverbruik, waardoor de energiekosten ook omlaag gaan. Dit scheelt in de portemonnee. De woning blijft warmer in de winter en koeler in de zomer wat voor fijnere leefomstandigheden zorgt. Een groendak houdt regenwater langer vast en zorgt daardoor voor een gelijkmatige afvoer van de regen. Op deze manier is wateroverlast tegen te gaan en draagt een groendak bij aan klimaatadaptatie.

Nieuwe regels gemeente bij beoordelen subsidie voor isolatie
Vanaf 3 april gelden er dus nieuwe regels voor het aanvragen van de subsidie voor isolatie. Er wordt per maatregel een vast bedrag uitgekeerd per m2. De gemeente beoordeelt daarmee een subsidie op dezelfde manier als het Rijk dat doet vanuit de ‘Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing’, de zogeheten ISDE subsidie. Beide regelingen zijn te combineren. Het grote verschil is echter dat de regeling bij het Rijk voor duurzame maatregelen pas achteraf kan worden aangevraagd. De subsidie vanuit de gemeente is vooraf aan te vragen, dus voor de start van de werkzaamheden. Dit laatste geldt ook voor het aanvragen van subsidie voor een groendak.

Tip: extra lening aanvragen bij Nationaal Warmtefonds
Het Nationaal Warmtefonds biedt leningen aan voor duurzame maatregelen aan particuliere woningeigenaren en VvE’s. Dit voor een lagere rente die de gemeente nog eens extra heeft verlaagd met 1% voor particuliere woningeigenaren. Ook mensen met een smalle beurs kunnen een lening aanvragen. Deze lening kan via het Nationaal Warmtefonds worden aangevraagd.

Voor meer informatie over de subsidies kunt u ook terecht via de website: www.energiebespaarlening.nl/leidschendamvoorburg of via www.lv.nl/isoleerjewoning of via www.rvo.nl.


Door: Karin van der Spek
Bron: gemeente LV