Het college van Leidschendam-Voorburg heeft plannen om Voorburg-Noord noord te transformeren naar een veilige, groene en toekomstbestendige woonomgeving.

Hiervoor wordt een bedrag van €3,7 miljoen gevraagd aan de gemeenteraad. Dit is de eerste keer dat de gemeente op zo’n grootschalige manier een buurt toekomstbestendig wil maken.

Wethouder Marcel Belt: "Werk met werk maken"
Wethouder Marcel Belt legt uit: “De riolering moet gemiddeld eens in de 80 jaar worden vervangen, wat veel impact heeft op de omwonenden omdat de hele straat open moet. Door tegelijkertijd andere noodzakelijke werkzaamheden aan te pakken, beperken we de overlast voor de bewoners tot één keer. Bovendien kunnen we samen met de buurtbewoners een omgeving creëren die aansluit bij hun wensen en bestand is tegen meer regen en droogte. Er moet ruimte zijn voor groen, water, speelplaatsen, vervoer en parkeren. Dit is soms een hele puzzel, daarom maken we graag gebruik van de ideeën en ervaringen van de buurtbewoners.”

Uitdagingen in de wijk
Voorburg-Noord noord ligt tussen de Laan van Nieuw Oost Indië, de Van Alphenstraat en de Koningin Wilhelminalaan. Het is een buurt uit de jaren '30 met veel bebouwing en weinig openbare ruimte. De bestrating is verouderd en er is weinig groen. Meer groen is nodig voor schaduw, verkoeling, het vergroten van biodiversiteit en wateropvang. De wijk moet voorbereid zijn op zwaardere regenval en langere periodes van droogte. Veel bewoners gebruiken openbaar vervoer en fietsen, maar er is momenteel onvoldoende ruimte voor het parkeren van fietsen. Ook de verkeersveiligheid kan op sommige plekken beter en speelplekken, zoals die op het Van Faukenbergeplein, zijn verouderd. Bewoners hebben eerder gevraagd om een groenere ontmoetingsplek.

Buurtvisie
Het college wil samen met buurtbewoners, ondernemers en woningcorporaties een buurtvisie opstellen. Deze visie zal thema’s zoals leefbaarheid, klimaat en mobiliteit omvatten. Op basis van deze visie wordt een eerste ontwerp voor de buurt gemaakt. Dit ontwerp wordt vervolgens voorgelegd aan alle bewoners voor feedback, waarna het verder wordt uitgewerkt.

Planning
De gemeenteraad zal naar verwachting voor de zomer besluiten over het voorstel om naast de rioleringsvervanging de buitenruimte in de hele buurt opnieuw in te richten. Als het voorstel wordt goedgekeurd en alles volgens planning verloopt, wordt er vanaf de zomer gewerkt aan de buurtvisie en het ontwerp.


Door: Karin van der Spek
Bron en foto: gemeente LV