Amnesty Vlietstreek hield op 6 maart een bijzondere avond in Theater Ludens, gewijd aan de viering van 75 jaar Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM).

Burgemeester Martijn Vroom opende de avond met enthousiasme, gevolgd door een welkomstwoord van Dagmar Oudshoorn, directeur van Amnesty International Nederland. Prof. dr. Nico Schrijver nam het publiek mee met meer historische diepgang en hoe hij aankijkt tegen de Verklaring van de Rechten van de Mens. Jongeren, geïnterviewd door Yentl Salfischberger, lid van Amnesty Vlietstreek, deelden hun kijk op verschillende aspecten van de Verklaring van de Rechten van de Mens in boeiende filmpjes.

De avond bood op deze manier een reflectie op vragen als: Hoe kijken we tegenwoordig naar de UVRM? Kan de verklaring nog steeds aanspraak maken op universele geldigheid, of is vernieuwing noodzakelijk in een wereld die ingrijpend is veranderd? En wat vinden jongeren ervan? De jongeren gaven ons ook een boodschap mee die kortweg neerkomt op: Wees lief voor elkaar!

Een interactieve paneldiscussie zorgde voor betrokkenheid vanuit de zaal, terwijl de avond werd afgesloten met een levendige quiz onder leiding van Yentl Salfischberger. De nabespreking en borrel in de foyer gaven deelnemers de gelegenheid om informeel verder te praten.

Amnesty Vlietstreek dankt alle aanwezigen en betrokkenen voor hun deelname aan deze waardevolle avond. De organisatie kijkt met trots terug op een succesvol evenement dat de relevantie van de UVRM benadrukte en de noodzaak van voortdurende inzet voor mensenrechten onderstreepte.

Voor meer informatie over Amnesty Vlietstreek, bezoek: https://vlietstreek.amnesty.nl/].    

---
Amnesty International
Amnesty International is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie die de naleving van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens nastreeft. Amnesty doet onderzoek en voert actie gericht op het tegengaan en stoppen van ernstige mensenrechtenschendingen. Deze vinden nog steeds wereldwijd plaats. In een groot aantal landen worden gevangenen gemarteld. Gewetensgevangenen krijgen vaak oneerlijke processen en de doodstraf wordt nog steeds uitgevoerd.


Door: Peter van der Aar.
Bron: persbericht Amnesty Vlietstreek.
Video: Petra Oliehoek-van Es en Marcel Breeuwsma.Amnesty avondpanel 20240306 211159