Er is een subsidie beschikbaar gesteld voor 125 nieuwe seniorenwoningen door Stichting Duivenvoorde, in Leidschendam.

Anne Koning, Gedeputeerde Wonen bij Provincie Zuid-Holland, is blij dat er bijgedragen kan worden met woningen voor mensen - in dit geval senioren - in Zuid Holland. Ook de bevlogenheid van wethouder Bianca Bremer wordt geprezen. Wel benadrukt Anne Koning dat het belangrijk blijft om goed te kijken voor wie er gebouwd wordt en hoe dat wordt gedaan. En dat het belangrijk is dat er speciale 55+ woningen beschikbaar zijn, aangezien ouderen steeds ouder worden en langer zelfstandig blijven wonen.

'Een prachtige plan voor Gemeente Leidschendam-Voorburg. Succes met de verdere uitwerking Martin Peeringa MRE QC. Goed te horen hoe jullie dit aanpakken. En heel fijn dat jullie goede ervaringen hebben met de #VliegendeBrigade.', aldus Anne Koning. 


Door: Nahira Martina