Dinsdag 16 januari, om 10:30 uur gaat een afvaardiging van de huurders van Houtwerf 2 t/m 36, met ondersteuning van de SP, bij het kantoor van WoonInvest een petitie overhandigen.

Al maanden werkt de deurbellen-installatie niet. Dit geeft niet alleen ongemak maar is geeft voor de grotendeels op leeftijd zijnde bewoners grote veiligheidsrisico’s. De huurders zijn het uitstelbeleid van WoonInvest zat.

Vlak voor de feestdagen ontvingen de huurders van WoonInvest een dreigbrief. In deze brief verklaart WoonInvest “een schone, hele en vooral veilige leefomgeving erg belangrijk” te vinden. De huurders van de Houtwerf 2 tot en met 36 herkennen zich niet in de in de brief beschreven situatie. Zij ervaren een andere situatie.

Al ruim twee maanden werkt het systeem voor het bellenbord alsmede de deurbel bij de woning niet meer. Al maanden, zo niet jaren, zijn problemen en storingen met het systeem bekend. Verschillende huurders hebben de problemen bij WoonInvest (bij herhaling) gemeld.

Het niet functioneren van het bellenbord en de deurbellen geeft dagelijks problemen voor de bewoners en is een grote aantasting van het woongenot. Daarnaast levert het niet functioneren een onveilige en mogelijk levensbedreigende situatie op. Bij calamiteiten kunnen bewoners de centrale toegang niet vanuit de woning open doen en kunnen hulpverleners niet direct toegang krijgen.

Er is een petitie opgesteld waarin de huurders WoonInvest vragen om een met een plan te komen om de problemen op te lossen. Daarnaast willen de bewoners op de hoogte gehouden te worden over de planning en voortgang van de werkzaamheden. Omdat bewoners langere tijd te maken hebben gehad met verminderd woongenot en zelfs schade hebben gehad wordt ook om een financiële compensatie gevraagd aan WoonInvest.

Bel doet het niet