D66 heeft zich afgelopen vier jaar hard gemaakt voor een goede bibliotheek in Leidschendam, waar je ook een lekkere kop koffie of thee kunt drinken.

Het is goed nieuws dat de gemeenteraad heeft ingestemd met de benodigde investeringen voor de verbouwing van het pand Fluitpolderplein 12 tot een maatschappelijke en culturele huiskamer en ontmoetingspunt voor de buurt. Raadslid Charlotte Bos van D66 Leidschendam-Voorburg: “D66 pleit voor een snelle uitvoering van de duurzame verbouwing van het pand. Wij vinden het erg belangrijk dat bij die verbouwing rekening wordt gehouden met inwoners met een beperking bijvoorbeeld visuele beperking of mensen die slecht ter been zijn.”

Verhuizing
Vier jaar geleden wilde het vorige college de bibliotheek aan het Fluitpolderplein 5 in Leidschendam verhuizen naar het Veurtheater aan de Damlaan in Leidschendam. Dit leidde tot protest van inwoners, omdat de bibliotheek voor hen een essentieel onderdeel vormde. Veel ouders met kinderen gaven aan dat de beoogde locatie aan de Damlaan te ver verwijderd was en onveilig was vanwege drukke wegen, waardoor ze mogelijk niet meer zouden komen. D66 heeft zich toen hard gemaakt om alternatieve locaties te verkennen en de gebruikers bij het zoekproces te betrekken. Bos: “Ik ben positief over de gevolgde participatie. Er is echt naar de gebruikers geluisterd en hun input is verwerkt.”

Laaggeletterheid
Het PISA-onderzoek benadrukt nog eens het belang van bibliotheken. Uit het onderzoek blijkt de aanzienlijke achteruitgang van de leesvaardigheid van 15-jarigen. Ongeveer 7 procent van de inwoners van Leidschendam-Voorburg heeft moeite met lezen, schrijven of rekenen. Bos: ‘Het aanpakken van laaggeletterdheid begint bij het aantrekkelijk maken van lezen. Daarom is de nabijheid van een bibliotheek in de wijk belangrijk.”

Duurzaam gebouw
D66 acht verduurzaming essentieel voor een goede en leefbare bieb. Daarnaast is verduurzaming van belang voor de betaalbaarheid van de verwarming van dit momenteel slecht geïsoleerde pand Fluitpolderplein 12. Verduurzaming sluit ook aan bij het beleid energieneutraal vastgoed in 2040 en de Van Gas Los wijk. Bos: “Hier moeten wij als gemeente minimaal ons bibliotheek pand als voorbeeldrol aanpakken.” Deze verduurzaming vraagt forse investeringskosten. Deze kosten zullen zich bij aanvang grotendeels direct terugverdienen door flink lagere lasten.

D66 wil kansen te benutten en kan zich daarom goed vinden om het aangrenzend gebouw, Fluitpolder 10, direct mee te verbouwen voor verhuur aan maatschappelijke organisaties. Bos: “Het is uiteindelijk financieel aantrekkelijker. De nabijheid van een moderne bieb biedt volop kansen voor verbinding, 1 plus 1 maakt 3!”


Door: Peter van der Aar.
Bron: persbericht D66 Leidschendam-Voorburg.
Foto: Charlotte Bos, raadslid LV D66.