De lokale politieke partij GBLV/Gemeentebelangen is verheugd met de doorontwikkeling van de maatschappelijke subsidies, die gezamenlijk tot stand is gekomen met de maatschappelijke partners.

Doel: de doorontwikkeling van de subsidietafels. Het resultaat mag er zijn. In versie 2.0 staan de inwoners van Leidschendam-Voorburg centraal.

GBLV ziet in het raadsvoorstel 'Startnotitie doorontwikkeling Subsidiesystematiek Maatschappelijke subsidies' een doorbraak in de beoogde rol van de huidige subsidietafels in onze gemeente. Een belangrijke rol in de bijdrage van het gemeentelijke Sociaal Kompas: de inwoners centraal.

In gezamenlijkheid hebben de maatschappelijke partners en gemeente zich uitgesproken om de huidige subsidiemethodiek van de Subsidietafels te herzien. Waarbij de rol van de gemeente als mede-eigenaar nieuw is, en ook het voortouw neemt met inhoudelijke regie. Dit om de afstemming te realiseren van de maatschappelijke behoefte in onze gemeente. Kortweg de inwoners centraal. Een rol, die GBLV al enige jaren zeer wenselijk vindt.

Freek Steutel, raadslid GBLV: 'GBLV is erg blij deze startnotitie. Meer inhoudelijke regie van de gemeente is waar GBLV al jaren voor pleit en dat nu eindelijk ziet gebeuren. Hiermee krijgt de gemeente grip op de noodzakelijke ondersteuning die broodnodig is voor onze inwoners die hierin centraal staan, aldus Steutel'.


Bron: GBLV - Sanja Duijvestijn
Door: Lisette Remmerswaal