Op donderdag 23 mei vond er in de Corbulotunnel een grote oefening met verschillende nood- en hulpdiensten plaats ter voorbereiding op de openstelling van de tunnel op 5 juli.

De afgelopen maanden hebben de hulpdiensten zich voorbereid via e-learning en oriëntatie bezoeken in de tunnel. [link: https://rijnlandroute.nl/veiligheid-en-operationeel-beheer-corbulotunnel-circa-1-200-mensen-opleiden-trainen-en-oefenen], maar het is ook belangrijk dat hulpverleners veilig in de tunnel kunnen oefenen met een “echte” situatie. En dat gebeurde op 23 mei. Veiligheidsregio Hollands Midden, samen met alle betrokken partijen, heeft hiervoor een realistisch oefenscenario ontwikkeld. Met deze grote oefening werd het traject van opleiden, trainen en oefenen van de nood- en hulpdiensten en de verkeerscentrale in Rhoon afgesloten.

Wettelijk verplicht
Het is voor de nood- en hulpdiensten wettelijk verplicht dat er elke vier jaar een tunneloefening wordt gehouden. Er is voor gekozen deze oefening nu te doen, omdat er nu nog geen verkeer door de Corbulotunnel rijdt en daarmee overlast voor weggebruikers voorkomen wordt. Dit was dus een uitgelezen kans.

Scenario: botsingen, brand en gewonden
De oefening begon op het moment dat bij de verkeerscentrale in Rhoon de zogenaamde eerste melding en beelden van het incident binnenkwam. De verkeerscentrale activeert de veiligheidssystemen in de tunnel en stelde de betrokken diensten op de hoogte. Na melding in het alarmeringssysteem p2000 kwam de hulpverlening snel op gang. Eerst reden brandweer, politie en ambulance naar de tunnel. De brandweer is dan als eerste aan zet om de situatie te verkennen en veilig voor de overige hulpdiensten te maken.

Bij de ingang van de tunnel is het mogelijk om bij het hulpdienstpaneel de camerabeelden te bekijken van het incident. Bij de toerit was ook de CoPI-container (het zogeheten Commando Plaats Incident, CoPI-container) geplaatst, dat is een mobiele crisis coördinatie- en overlegruimte, waarin de leidinggevenden real-time beschikken over relevante informatie. Beslissingen kunnen dan ook sneller en effectiever genomen worden.

De hulpdiensten troffen in de tunnel de volgende situatie aan: een bestuurder van een personenauto had de macht over het stuur verloren en was tegen de tunnelwand gebotst. Een tweede personenauto was uitgeweken en kwam scheef in de tunnel te staan. Een achteropkomende bus reed vervolgens tegen deze auto aan. In deze bus zaten leerlingen van de British School uit Voorschoten die op schoolexcursie waren. In de bus zaten drie slachtoffers bekneld en er waren enkele lichtgewonde slachtoffers, waaronder de kinderen van een Indische expat die geen Nederlands spraken. In de tunnel zelf was er behoorlijke rookontwikkeling door een beginnende autobrand.

De ventilatoren in de tunnel gaan aan om de rook af te voeren weg van het incident en daarna werd de brand geblust. Nadat de brandweer sein veilig heeft gegeven kunnen andere hulpdiensten assisteren. De gewonden worden uit beknelling bevrijd en verzorgd. Ook konden de slachtoffers worden geëvacueerd. De oefening werd vandaag twee keer gehouden, zodat er veel mensen en voertuigen aan de oefening mee konden doen.

Scenario geheim
Bij een multidisciplinaire oefening als deze komen de tunnelprocedures van alle betrokken partijen aan bod. Denk aan de route die er afgelegd moet worden om bij het incident te komen, verkenning, communicatie en samenwerking, maar ook het optreden van de betrokken gemeenten. De betrokken partijen wisten dat er in de Corbulotunnel geoefend zou gaan worden, maar het scenario was nog geheim. Net als bij een echt incident moeten onder druk ter plekke beslissingen genomen worden, daar leer je het meest van.

Ruim honderd deelnemers
Er waren ruim honderd deelnemers, deze kwamen uit verschillende organisaties: Rijkswaterstaat, Verkeerscentrale Rhoon, Brandweer Hollands Midden (kazernes brandweer Leiden-Noord, Leiden-Zuid), Brandweer Haaglanden, kazerne Wassenaar en Wassenaar, Regionale Ambulance Voorziening, Politie, Gemeenschappelijke Meldkamer Den Haag, meldkamer, gemeenten bevolkingszorg en provincie Zuid-Holland. Er deden waren twintig figuranten en vijf lotusslachtoffers mee aan de oefening. Lotusslachtoffers zijn echte “beroepsslachtoffers” die dit dagelijks vol overgave en met veel enthousiasme doen. Waarnemers van gemeenten en de veiligheidsregio waren ter plekke om het verloop van de oefening te bekijken en hun bevindingen vast te leggen op waarnemersformulieren. Via de controlekamer konden de burgemeesters en wethouders uit Leiden, Voorschoten en Wassenaar het verloop van de oefening volgen.

Conclusie
Voor de oefening begon hing er nog een gezonde spanning bij de deelnemers, na afloop van de oefening was het algemene gevoel dat de oefening goed is verlopen. Natuurlijk zijn er leerpunten en daar doen we het ook voor. Daarvoor worden alle waarnemingen van vandaag nog verzameld en geëvalueerd. Dit gaat in de komende weken gebeuren.

Extra informatie
Binnenkort vindt u meer informatie (verslag en foto’s) over deze oefening op www.rijnlandroute.nl. Daarnaast kunt u in de aflevering van het RijnlandRoute journaal, op 15 juni bij Omroep West, zien hoe de oefening is verlopen.

Welkom op het RijnlandRoute Festival
Op 22 juni zijn de nood- en hulpdiensten aanwezig tijdens het RijnlandRoute Festival (rond informatiecentrum RijnlandRoute) met demonstraties. U bent dan natuurlijk ook van harte welkom.


Door: Peter vander Aar.
Bron: persbericht PZH en VHRM.
Foto's: Vincent Bassler.

VB   Oefening Corbulotunnel 2
VB   Oefening Corbulotunnel 3
VB   Oefening Corbulotunnel 4
VB   Oefening Corbulotunnel 5
VB   Oefening Corbulotunnel 6

Bijlage: Deelnemende partijen

Brandweer
• Brandweer Leiden-Noord
• Brandweer Leiden-Noord, vrijwilligersploeg
• Brandweer Leiden-Zuid
• Brandweer Wassenaar
• 1 Officier van Dienst Brandweer
• 1 Hoofdofficier van Dienst Brandweer

Deze brandweervoertuigen deden mee
• 4 tankautospuiten
• 1 Hulpverleningsvoertuig

Politie
• 1 Officier van Dienst Politie
• 1 Motorrijder van infra
• Politiemedewerkers van district D

GHOR
• 2 Officieren van Dienst Geneeskundig
• 1 Officier van Dienst Geneeskundig in opleiding

Regionale Ambulancedienst
4 ambulances
Gemeenschappelijke Meldkamer
• Meldkamer Politie
• Meldkamer Ambulance
• Meldkamer Brandweer
• Calamiteiten Coördinator

Bevolkingszorg
2 Officieren van Dienst Bevolkingszorg per dagdeel
Rijkswaterstaat
• 1 weginspecteurs
• 1 Officier van Dienst Rijkswaterstaat
• Verkeerscentrale in Rhoon (1 wegverkeersleider en 1 coördinerend wegverkeersleider)

Multidisciplinair
• 1 leider CoPI
• 1 Informatiemanager CoPI
• 1 Geneeskundig informatiemanager CoPI