De Onderwijs Communicatie Groep (OCGroep) is de uitgever die al meer dan 14 jaar scholen, leerlingen en ouders bij elkaar brengt voor school- en studiekeuze.

Stichting Leergeld zet zich in om gelijke kansen te creëren voor alle kinderen, ongeacht hun financiële situatie, onder het motto ‘nu meedoen is straks meetellen’.
Deze organisaties hebben besloten om samen te werken om de doelgroep beter te kunnen bereiken.

Kwetsbare gezinnen
Het doel van deze samenwerking is om de impact van beide organisaties te vergroten en meer gezinnen met geldzorgen te bereiken. Door de mediakanalen van de OCGroep beschikbaar te stellen, zal Leergeld beter in staat zijn om ouders en kinderen te bereiken die behoefte hebben aan voorzieningen op het gebied van onderwijs, sport, cultuur en welzijn. De OCGroep verstevigt hiermee hun strategische positie binnen de onderwijssector en benadrukt hiermee hun betrokkenheid bij maatschappelijke kwesties in Nederland.

De samenwerking tussen de OCGroep en Leergeld richt zich op diverse aandachtspunten, waaronder de ontwikkeling van kinderen, kansengelijkheid en het informeren van ouders en kinderen over beschikbare mogelijkheden. Beide organisaties delen een gemeenschappelijk doel: het bevorderen van gelijke kansen voor alle kinderen, ongeacht hun achtergrond.

Over de Onderwijs Communicatie Groep
De Onderwijs Communicatie Groept (OCGroep) helpt leerlingen en hun ouders bij het kiezen van de juiste vervolgopleiding. Dit doen zij met twee lesmethodes voor school-, studie- en beroepskeuze; de VO Gids voor leerlingen in groep 8 en hun ouders en het MBO Kompas voor leerlingen in de bovenbouw van het vmbo. Een goed geïnformeerde leerling maakt een bewustere keuze. En door te doen wat je leuk vindt, leer je beter. Dat vergroot de kans op een succesvolle schoolcarrière. Voor meer informatie: https://www.ocgroep.nl/

Over Leergeld
In Nederland groeien meer dan 200.000 kinderen op in armoede. Deze kinderen kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Vanuit Leergeld willen wij deze kinderen laten meedoen! We bieden hen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Zij kunnen zich hierdoor verder ontplooien, kennis opdoen, vaardigheden ontwikkelen en vergroten hun eigenwaarde. Leergeld helpt inmiddels ruim 180.000 kinderen per jaar. Voor meer informatie: https://www.leergeld.nl/