Per februari is Nicole Maarsen gestart als voorzitter van de Regionale Versnellingstafel Haaglanden.

Het doel van de regionale versnellingstafels is het versterken van de samenwerking tussen overheden, corporaties en marktpartijen. Daarnaast kunnen partijen de samenwerking versterken om gezamenlijk zo snel en zo veel mogelijk woningen te bouwen en de bouwproductie op gang te houden.

Vastgoed- en ontwikkelsector
Maarsen heeft een brede vastgoedervaring. Zij is werkzaam geweest bij ING Real Estate Finance en als vastgoedontwikkelaar in het eigen familiebedrijf. Vervolgens is zij een aantal jaren directielid geweest bij vastgoed vermogensbeheerder Achmea Real Estate. Ook is Maarsen bestuurslid geweest van NEPROM en IVBN. De afgelopen jaren is Maarsen, vanuit haar rol als zelfstandig adviseur, vanuit diverse rollen actief in de vastgoed- en ontwikkelsector.

Betrokken
Maarsen is, vanaf de start in juni 2022 tot december 2023, betrokken geweest bij de Commissie Taskforce Versnelling Tijdelijke Huisvesting. Op dit moment is zij actief bij de Landelijke Versnellingstafel waar ze verantwoordelijk is voor het thema ‘Tijdelijke Huisvesting en Markt’. Haar uitgebreide netwerk, zowel binnen de vastgoed- en ontwikkelsector als binnen het publieke domein, sluit goed aan bij de rol die van de voorzitter van de Regionale Versnellingstafel Haaglanden wordt verwacht.

Vertrouwen
SVH (Sociale Verhuurders Haaglanden, het samenwerkingsverband van de woningcorporaties in regio Haaglanden) en de BTW (Bestuurlijk Tafel Wonen, het samenwerkingsverband van negen gemeenten in Haaglanden) zijn ervan overtuigd dat Maarsen vanuit haar nieuwe rol in staat is om met verbinding het gesprek te kunnen voeren met alle relevante partijen en daarmee tot de gewenste versnelling van de bouwproductie in de regio te komen.


Door: Peter van der Aar.
Bron: persbericht socialeverhuurdershaaglanden.nl.