Login
Register

Home

Actueel

Radio

Televisie

Uitzending gemist

Midvliet

Vacatures

Nieuws uit leidschendam-Voorburg
De buurtorganisatie uit de Voorburgse wijk Bovenveen is klaar voor 2018. Marian van Kesteren: “We merken dat onze activiteiten wat doen in de wijk. Mensen weten elkaar gemakkelijker te vinden en meer buren zoeken elkaar op voor een praatje. En dat is nu precies wat we willen bereiken. Door het organiseren van sport en spel activiteiten werken aan een saamhorige wijk.”

"Evaluatieboekje Sijtwendepark: eenzijdig en te laat gepubliceerd
Op 20 februari jl. informeerde het College van B&W van Leidschendam-Voorburg de raadsleden dat in opdracht van de gemeente in het geheim een “boekje” was gemaakt over het burgerparticipatieproces rond het Sijtwendepark. Het boekje is gemaakt in de periode april - juni 2017 op basis van een aantal beleidsnotities van het Rijk en van de gemeente."

Een belangengroep van bewoners en ondernemers rond de Damlaan in Leidschendam wist maandag 5 februari de aandacht op zich te vestigen met de vertoning van een groot spandoek. Daarop viel de tekst 'Stop de Waanzin!' te lezen. De letter P had de vorm van een parkeerbord. Ook TV-West was aanwezig met een radioverslaggever.

Volgende week start Staatsbosbeheer met de herplant van 24.000 bomen en heesters in de Leidschendammerhout bij Leidschendam-Voorburg. Afgelopen jaar zijn hier kapwerkzaamheden uitgevoerd in het kader van de essentaksterfte. De herplant zal half april zijn afgerond.

Op 8 maart is het Internationale Vrouwendag. De Internationale vrouwendag is ontstaan naar aanleiding van demonstraties aan het begin van de twintigste eeuw.  Op 8 maart 1908 gingen textielarbeidsters de straat op in New York om te protesteren tegen lage lonen en slechte werkomstandigheden. 

Een 30-jarige Roemeense pakketbezorger werd vrijdag 2 maart omstreeks 22:00 uur slachtoffer van een brutale beroving. Hij parkeerde zijn witte Fiat Ducato aan de Burgemeester Caan van Necklaan in Leidschendam toen vier à vijf onbekende mannen hem beroofden van goederen. De politie onderzoekt de zaak.

De fracties van GBLV, GroenLinks en PvdA hebben de handen ineen geslagen om de voorgenomen kap van 334 essen aan de Rietpolderweg in Leidschendam (Vlietland) te voorkomen.