Dunea Drinkwater bijeenkomst.

Drinkwater komt steeds vaker in het nieuws. Dunea geeft aan dat er onder andere vragen bestaan over een dreigend drinkwatertekort na 2023.