Actie voor de Voedselbank, in gesprek met Mahjoub Mathlouti D66