Mens en dier we maken allemaal gebruik van gebarentaal.