De ouders van Max gaan scheiden. Voor Max is dat heel moeilijk, hij gaat daarom naar een lotgenoten groep voor kinderen van gescheiden ouders om daar ook de ervaringen van andere kinderen te horen.