Login

Home

Nieuws

Radio

Televisie

Historische rubriek
De geschiedenis van ‘het Open Jongeren Centrum de Sater’.

Het Open Jongeren Centrum “De Sater” kent een lange als eveneens roerige geschiedenis.
De geschiedenis van dit jongerencentrum begint in 1971.
vanaf 1971 tot 1983 het oude schoolgebouw
Het oude schoolgebouw (de eerste lagere school van Veur en hierna de Petrus en Paulus Mulo) uit 1884 aan de Koningin Julianaweg staat alweer enige tijd leeg als het in 1971 het onderkomen wordt van het jongerencentrum ‘De Sater’ Er is met name in de jaren 70 een toenemende vraag naar een locatie waar de jeugd zich kan vermaken. Het gebouw zal ondanks zijn gebreke jaren lang dienst doen als jongerencentrum.

Maar in mei 1979 adviseert De Leidschendamse Dienst gemeentewerken om het jeugdgebouw De Sater af te breken. Het oude schoolgebouw verkeert in een dermate slechte staat dat herstel voor veel te hoge kosten zou zorgen. Het advies luidt om op de plaats van het oude schoolgebouw een multi- functioneel gebouw neer te zetten dat in nauw overleg met de toekomstige gebruikers ontworpen kan worden.

Wat luisteraars misschien niet weten, is dat op deze plek er ooit sprake zou zijn geweest om hier nieuwe gemeentehuis van Leidschendam te laten bouwen. De gemeenteraad was destijds voor de bouw ,maar de architect Kropholler had een ander idee voor een nieuw gemeentehuis.


2019 01 05 foto 1 LF1980 937 coll GALV Jpeg pix 2000
Foto uit 1980 gemeentearchief Leidschendam-Voorburg
Het gebouw van de Sater op de hoek van de Koningin Julianaweg en de J.S. Bachlaan.
2019 01 05 foto 2 LF1981 243 coll GALV De Sater nieuwbouwplannen KJ44 Jpeg pix 2000
Foto uit 1981 gemeentearchief Leidschendam-Voorburg

Bestuursleden van de Sater buigen zich enthousiast over de nieuwbouwplannen voor de nog te realiseren nieuwbouw van het pand jongerencentrum KJ44.


14 juli 1982:
Ondanks de zomersluiting van de Sater (schoolgebouw) blijft de jongerensoos gewoon open. Je kunt hier elke woensdag vanaf 14.00 uur terecht voor muziek, spelletjes, tafeltennis en de bar is geopend.
De entreé is gratis

Vanaf 1983 tot heden, de nieuwbouw aan de Koningin Julianaweg 44 zijnde ‘KJ44’
De gemeente heeft inmiddels aan de overkant van de straat alle betreffende (bedrijfs) panden (Koning Julianaweg 32-44) in eigendom en is voornemens deze te slopen.
Met name het voormalige pand van de brood en banketbakkerij van Lipman (gebouwd in 1919) is in slechte staat.


2019 01 05 foto 3 LF 1968 66 idnr 4097 Jpeg pix 2000
Foto uit 1986 gemeentearchief Leidschendam-Voorburg
*Op de foto uit 1968 zien we van rechts naar links, de serre van magazijn Succes, de brood en beschuitbakkerij van Lipman, de schoenmakerij van Bosman en uiterst links het schilderbedrijf van Dorus van Heijningen.


De ‘doorgang’ van de J.S. Bachlaan richting de Oude Trambaan is nog niet gerealiseerd.
Het is bijna niet voor te stellen, dat waar dit rijtje huizen stond nu het jongerencentrum KJ 44 en het medisch centrum Leidschendam gevestigd zijn.
Het is december 1977 als de laatste woningen (wegens brandgevaar met Oud en Nieuw) tegen de grond gaan.

2019 01 05 foto 4 LF 1969 68 idnr 4189 Jpeg pix 2000
Foto uit 1969 gemeentearchief Leidschendam -Voorburg
De achterzijde van de woningen biedt in 1969 nog een zeer rustiek beeld met diverse kleine fabriekspanden, waaronder geheel rechts het pand van de pindarepenfabriek. Helemaal links zien we nog het schoolgebouw.


2019 01 05 foto 5 LF1982 219 foto coll GALV Jpeg pix 2000
Foto uit 1982 gemeentearchief Leidschendam-Voorburg
Op 24 mei 1982 leggen mevrouw Rijsdorp-Fris, zijnde bestuurslid van de Sater en de wethouder Hendriks samen de eerste steen voor het nieuwe Satergebouw aan de Koning Julianaweg 44

Op donderdag 15 juli 1982 gaat de vlag in top op de ruwbouw van het nieuwe gebouw aan de Koningin Jullianaweg. Het hoogste punt is bereikt en het pannenbier staat klaar
Het gebouw is ontworpen door architect Galjé uit Wassenaar en uitgevoerd door aannemer Waaijer
De bouwkosten worden in december 1981 geraamd op 1,4 miljoen gulden.
26 Augustus 1982
De Leidschendamse gemeente verleent een krediet van 880.000 gulden voor de bouw van het jongerencentrum en vervult hiermee de wens voor de realisatie van hét jongerencentrum voor theater en cultuur en welzijn.
Het gebouw beslaat een oppervlakte van 315 vierkante meter.

De officiële opening van de ‘nieuwe’ sater vrijdag 04 maart 1983
2019 01 05 foto 6 LF1983 168 coll GALV Jpeg pix 2000
Foto uit 1983 gemeentearchief Leidschendam-Voorburg
De jeugdwethouder de heer Gerard Hendriks, overhandigde aan de interim voorzitster van de Sater één van de oude muurankers van het voormalige schoolpand aan de Koning Julianaweg


In 1983 wordt de oude school afgebroken om plaats te maken voor het huidige appartementencomplex “Raadhuisstaete”

De gloriejaren van KJ44
Na de opening in 1983 zal KJ 44 hét jeugdcentrum van Leidschendam en omstreken worden.

Welke bands hebben er in de jaren 80 allemaal gespeeld: het waren er in de jaren teveel op nu even op te noemen. Van hardrock tot pop van beginnelingen tot aan bands met jarenlange ervaring.
Maar een paar namen springen er toch uit:

2019 01 05 foto 7 compilatie No 2 Jpeg pix 2000 bewaren
Foto compilatie van een aantal bands welke speelde in de Sater in de jaren 80

Vrijdag 26 december 1986 The Nits ( kaartverkoop 8 gulden)
Bezetting: Henk Hofstede / Rob Kloet / Robert-Jan Stips

Candy Dulfer vrijdag 18 december 1987
Zij was pas 18 jaar en speelde eerder dat jaar in het voorprogramma van Madonna in Rotterdam

De DIJK zondag 27 december 1987 (kaarten 10 gulden)

De Leidschendamse / Voorburgse formatie Earth & Fire
Met als zangeres Jerney Kaagman (zangeres vanaf 1969)
Toegangskaarten 15 gulden

10 juni 1988 Herman Brood & his wild romance

Vrijdag 16 juni 1989: dubbelconcert Haagse band Artic Heat en de Voorburgse band De Raspers
14 juli 1989 Fatal Flowers en op 08 september Claw Boys Claw


21 oktober 1989 traden er in combinatie zeven bands op in de Sater.
Dit in het kader van de Leidschendamse en Voorburgse groepenpresentatie.
De organisatie was in handen van Jongerencentrum De Sater, De Stichting Pop Voorburg (STIP) en het Vrijwillige Jongerenwerk Voorburg (VJW)

De doelstelling, het aantonen dat de popcultuur zowel in Leidschendam als Voorburg nog steeds leeft en voldoende band van goede kwaliteit in huis heeft, werd ruimschoots gehaald.

In augustus 1989 krijgt de Sater een opknapbeurt.
De Sater steunt voornamelijk op vrijwilligers en heeft één beroepskracht voor 20 uur in de week.
Het aanbod van muziek moet breder en hiervoor worden ook ander bands uitgenodigd.
Op 25 augustus zal de Johnny Mars Bluesband komen spelen

Artiesten 1989 - 1994

14 april 1990 Jules Deelder (programma Kiezen of Deelder) kaarten 15 gulden
24 maart 1990 Leidschendamse Chevy Rockers
31 maart 1990 Virgin Dreams
Zaterdag 14 maart 1990: Under Influence (danceband van de Randstad)/ band ‘What the heck’
23 juni 1994 Kashmir (Pieter de Heer, Casper Noomen en Thomas Jongsma)
24 juni 1994 Voorburgse rockband Expo
25 juni 1994 Formatie Flyer
Dinsdag 28 juni 1994 leerlingenavond groot feest muziek jaren 70-80 begint om 20.00 tot 02.00 uur ’s nachts.


De jaren 90 : jubileumjaren voor KJ44 maar ook zwaar weer op komst

In maart 1991 bestaat de Sater 20 jaar dit wordt gevierd met een overzichtstentoonstelling.
De man van het eerste uur, Ab van de Burg is de samensteller.

2019 01 05 foto 8 De Sater viering 20 jaar close Jpeg pix 2000
Het weekblad Het Krantje 21 maart 1991 i.v.m. 20 jarig bestaan van de Sater


November 1991: Sater naar Amstelhoeve
De bestuurders van de Sater, Philibert Eekhof, Rob Koning en Cees Stolk verzetten zich tegen het plan van B&W om alleen de podium activiteiten te laten plaatsvinden in de Sater. En om de rest de ‘verhuizen’ naar de Amstelhoeve aan het Fluitpolderplein. Logistiek gezien een moeilijk uit te voeren plan en bovendien werd het jongerenwerk van Cobra op de Amstelhoeve de wacht aangezet.

Augustus 1995:
Er komen veel verhalen dat de Sater een combinatie zou zijn van rotzooi trappen , te veel drinken en het hebben van een slechte naam. Ronald van Swieten (vrijwilliger bij de Sater) is het zat.

Alle betrokken partijen proberen het jongerencentrum De Sater boven water te houden. Een uitgelekte brief richting de gemeente veroorzaakt de nodige rhuring.
Geschatte bezoekers tussen de 150-200 de één voor een houseparty en de ander kan rustig klaverjassen.

25 jarig jubileum: in 1996
In de week van 15 tot 24 maart 1996 viert de Sater haar 25 jarig jubileum.
Er is niet echt rede voor een feest, de toekomst van de Sater hangt aan een zijde draad.
In de wandelgangen wordt er gefluisterd dat de gemeente de subsidiekraan langzaam lang dicht draaien en voornemens is om het pand te verkopen. Maar ondanks deze sombere berichten wordt er toch een feestje gevierd. Na de receptie op vrijdag 15 maart voor diverse genodigde gaat de feestweek van start. Een van de bekendste vrouwelijke dj’s van Europa 100% Iris zal van de partij zijn.

Kaarten á 15,00 gulden zijn in de voorverkoop verkrijgbaar

Begin 1996 steunen de diverse politieke partijen het beleid van de toenmalige wethouder van de Meule om de Sater eens onder de loep te nemen en het bestaansrecht te overdenken. Groen Links noemt de Sater echter van groot belang voor de Leidschendamse jeugd.

Er zijn op dat moment 5 jongerencentra: Zloty, Dormibella, Cobra KJ44 en nog één in Stompwijk.

In oktober 1996 besluit het college (wegens niet behaalde resultaten) de subsidieregeling met de Stichting De Sater te stoppen. De Sater trekt te weinig bezoekers en er moet sprake zijn van een verbreding van de aangeboden muziek stijlen en beleidsmatige ondersteuning.
Vanaf 1991 werd al in een evaluatie notitie over het jongerenwerk vastgesteld dat de toekomst van KJ44 verbetering behoeft. Ondanks alle inzet van zowel de vrijwilligers als beroepskrachten ziet de toekomst van de jongerencentrum er niet goed uit.
In 1996 krijgt de Sater nog een subsidie van 91.000 gulden, maar voor 1997 zal de hoogte van de subsidie nog nader worden vastgesteld.

In 1998 neemt de wethouder aan de hand van een voortgangsrapportage de beslissing dat het gebouw wel een podiumfunctie blijft houden maar dat het gebouw KJ 44 in handen komt van de gemeente. De Sater kan dus niet meer vrij beschikken over het gebouw.

Januari 1999
Volgens Lilian Japing (publiciteits medewerker bij de Sater) heeft De Sater / KJ 44 ook te leiden onder de nodige concurrentie. Jongeren trekken massaal naar Het Paard in Den Haag of naar de boerderij in Zoetermeer of ze gaan naar het Biggetje honderd meter verderop. De laatst genoemde is de grootste commerciële concurrent van de Sater. Volgens de wethouder de heer Martin Vermeulen kost de KJ44 de gemeente per jaar zo’n 175.000 gulden. Een onhoudbare situatie.

Het is 1999 als het collega van B&W de horeca ondernemer René Boogaart toestemming geeft om het pand van KJ44 gedeeltelijk te gebruiken voor zijn horeca feesten op zaterdag.
Het betreft hier een tijdelijke overeenkomst, want het plan is zodra zijn discotheek in Leidschenveen klaar is verhuist René Bogaart om zo in KJ 44 plaats te maken voor Dormibella. Deze moeten immers hun ruimte aan de Rijnlandstraat uit.
Het pand aan KJ44 wordt verbouwd, er komt een aparte ingang, eigen garderobes en eigen portiers.
De naam op de gevel wordt nu ‘huis van Oranje’

Op 29 april 1999 viert René Boogaart in samenwerking met Lucienne Schouten zin eerste Koninginnenacht in de Sater. Een groot feest voor jong en oud. Het feest begon om 20.00 uur en heeft tot in de late uurtjes geduurd.
Wegens overlast moest het huis van Oranje dicht in 2002


Begin 2004

De jongerenorganisatie Rockz (= hardrock, wave, gothic ) was al enige tijd gevestigd in KJ44
In de zomer van 2004 is het plan om ook Dormibella en het Welzijn en Dienstencentrum (WED) hier een plek te geven. Zowel de voorzitter Peter van den Heuvel van Dormibella als Rutger Stolk van Rockz zijn positief over deze vorm van samenwerken.
Alhoewel beide nogal qua muziekaanbod verschillen kan dit qua publiekaanbod ook een voordeel zijn. Dormibella zaterdag en zondag, Rockz op donderdag en zaterdag en WED op vrijdag en zondag

Maar er moet eerst flink geklust worden, op 12 september 2004 krijgt Dormibella de sleutel van hun nieuwe ruimte in KJ44
Dat was even schrikken, het was een kale ruimte met een keukenblokje en een bruikbare geiser de rest was gesloopt. Één van de bestuursleden Willam van Rutte ziet het van de positieve kant ‘ Hoe vaak krijg je de kans om een jongerencentrum naar eigen smaak en inzicht op te bouwen’
Zij organiseren met een enthousiaste groep medewerkers regelmatig feesten voor de jeugd vanaf 16 jaar, die zich niet thuis voelen in een gewone disco.


Op zaterdag 05 november 2005 komt jongeren sociëteit Dormibella officieel op hun nieuwe locatie aan de Koning Julianaweg 44.

Dormibella heeft een deel van de benedenverdieping in gebruik. De bovenverdieping bied ruimte om films te kijken en te surfen op het internet. Er is ook voldoende aandacht voor de diverse cursussen zoals hiphop, rappen en breakdance (15 lessen voor € 22,50) en streetdance.


2015
De toekomst van jongerencentrum KJ44 is ongewis.

De gemeente heeft het pand op de lijst van af te stoten panden gezet.

Chaos die het pand nu huurt moet daar per 01 augustus 2015 mee stoppen.

Er zijn zeker potentiele huurders te vinden, maar die vinden dat de gemeente het pand eerst moet opknappen. Er zal voor 350.000 euro aan het pand verbouwd moeten worden om het nog enigszins rendabel te krijgen. Dat is voor de gemeente duidelijk een stap te ver.

Het is inmiddels maart 2016
René Boogaart en zijn zoon Don krijgen van de wethouder Rozenberg groen licht voor het organiseren van een pop-up disco “Colours’ . deze avonden moeten weer een impuls zijn voor de jeugd tussen de 12 en 17 jaar. René Bogaard zelf vader van 5 kinderen stelt wel voorwaarde aan deze avonden.

Volgens hem worden dit ‘brave discoavonden’ waar niet gerookt en gedronken zal worden. En ’s nachts om 2.00 uur is het sluitingstijd.

Het gebouw van KJ44 biedt een troosteloze aanblik en staat al jaren leeg.

Aan het begin van 2018 toont drum-showband 75 interesse in het pand van KJ 44 als oefenruimte
Zij zijn inmiddels al een kleine 2 jaar op zoek naar een geschikte ruimte. Ook die kans lijkt geen waarheid te worden. Het is eigenlijk te gek voor woorden dat een showband die bijna 45 jaar bestaat geen oefenruimte heeft. Ik breek hierbij dan ook graag een lans voor een ieder die hen zou kunnen helpen.

In september 2018 gaan er stemmen op, om er een huisartsenpraktijk te openen. Het idee ontstaat naar aanleiding van de sluiting van de huisartsenpraktijk bij het ziekenhuis Antoniushove.

Volgens de berichtgeving van eind november 2018 zal er op de plaats van KJ 44 sociale woningbouw komen. Deze sociale woningbouw staat genoemd in nieuwe afspraken ( 2019-2021) tussen de wethouder mevrouw Juliette Bouw en de woningcorporaties Vidomes en Wooninvest

Het gebouw KJ44 ooit de bakermat van de popscene in Leidschendam en omstreken sterft na bijna 50 jaar een roemloze dood , en zal naar alle waarschijnlijkheid plaats maken voor sociale woningbouw. De toekomstige bewoners schrijven op deze cultuur historische plek dan wellicht hun eigen geschiedenis met hun eigen muziek.
Algemene correspondentie Midvliet
 Postbus 1042
 2260 BA Leidschendam

 Studioadres
 Damlaan 35a
 2265 AL Leidschendam

 

Telefoon Studio:  070-3202266
 Redactie:               Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 E-mail Midvliet:     Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 Website:                www.midvliet.nl
 
 
 Radio
 Ether 107.2 en 107.9 FM
 Analoog via Ziggo: 92.9 FM
 Digitaal via Ziggo:916
 Of via de livestream

 Televisie
 Digitaal via Ziggo: kanaal 41
 Of via de livestream  

 

 

 Adverteren   
 Vacatures