Op zondag 12 februari rond 13:35 uur is Jin Hoeksema te gast in Kakafonie. Hij komt vertellen over de activiteiten van het Bridge District Den Haag e.o.
Onder dit district valt ook Leidschendam-Voorburg. Een belangrijke activiteit van het district is om ondersteuning te bieden aan de bij de Nederlandse Bridge Bond (NBB) aangesloten clubs. Elk bestuurslid heeft daar een rol in.

Voor de jeugd worden er activiteiten ontplooid op scholen. De leerlingen uit de hoogste groepen maken dan kennis met bridge. Daarnaast worden er voor ouderen bridgewedstrijden gehouden. Dit heeft een dubbel doel: zorgen dat senioren ‘achter de geraniums vandaan komen’ en het tegengaan van eenzaamheid onder de ouderen.

Brdige openingsbod