Ruud van Nunspeet is tijdens de Algemene Ledenvergadering van Sport en Vriendschap (SEV) benoemd tot lid van verdienste. Deze vond afgelopen maandag plaats.

De voorzitter roemde de lange lijst van clubactiviteiten waarvoor Ruud Nunspeet zich heeft ingezet voor de Leidschendamse voetbalvereniging. Van Nunspeet maakte 35 jaar deel uit van de kantineploeg, was twaalf jaar jeugdleider, zes jaar lid van de jeugdcommissie en vier jaar lid van de Technische Commissie. Twintig jaar lang verrichtte hij in de vroege ochtend velddienst. Tevens was hij bestuurslid van dienst. In de periode 1980-1991 voetbalde Van Nunspeet bij SEV. Ook is hij supporter van SEV1.

Bestuurssamenstelling
Bestuursleden René Korving, Paul van Rooijen en Rob van der Veer namen afscheid van hun functie. Remco Frerichs (jeugdvoorzitter) Stefan van Huizen (penningmeester) en Richard Koene (facilitaire zaken) nemen hun plek in.

Ondanks dat de twee termijnen zijn verstreken zal Rob de Ruijter nog één jaar de voorzittershamer ad interim hanteren. De leden van SEV hebben De Ruiter uitgebreid bedankt voor de wijze waarop hij de club totnogtoe heeft geleid in deze roerige bestuursperiode.

Ruud Nunspeet lid verdienste SEV