De gemeente Wassenaar heeft afgelopen vrijdag zes Franse marinecommando's herdacht die in 1944 omkwamen op de Wassenaarse Slag. De herdenking vond plaats bij het herdenkingsmonument bij de strandopgang aan de Wassenaarse Slag. Vanwege de coronabeperkingen was de herdenking dit jaar een besloten gelegenheid.

Een aantal hoogwaardigheidsbekleders legden kransen bij het monument van het Commando Trépel, zoals Burgemeester Leendert de Lange en raadslid Ritske Bloemendaal, kapitein ter zee b.d., de Franse ambassadeur Z.E. de heer Luis Vassy en defensieattaché kolonel Jean-Emmanuel Bruneau en de voorzitter van de Commandovereniging-ZH Rob Mes. Na het hijsen van de vlaggen volgde een minuut stilte. 

“Juist in een tijd waarin we zelf ervaren hoe het is om in onze bewegingsvrijheid beperkt te worden, laten wij ons niet stoppen," sprak burgemeester De Lange bij het monument. "We grijpen dit juist aan om in aangepaste vorm op een veilige manier te blijven herdenken. Om zo na 77 jaar ons diepe respect te tonen richting de Franse commando’s die op de Wassenaarse Slag het leven hebben gelaten." De Lange, strijdbaar: "Wij zullen niet vergeten, deze jongens vochten ver van huis onvoorwaardelijk voor onze vrijheid.”

Aldus werd dit jaar stilgestaan bij het offer dat kapitein Charles Trépel, Jean Hagnéré, Jacquelin Rivière, René Guy, Roger Cabanela en Fernand Devillers brachten voor de vrijheid van het Nederlandse volk.

Franse ambassade
De Franse ambassadeur Luis Vassy toonde zich erkentelijk dat de gemeente Wassenaar en haar burgemeester zich hebben ingespannen om deze herdenkingsplechtigheid te houden ondanks de lastige omstandigheden. "Het is onze plicht om eeuwige dankbaarheid te betuigen aan deze militairen van het Commando Trépel, omdat zij het door hun offer en door het offer van miljoenen soldaten, mede mogelijk hebben gemaakt dat wij geboren worden en in vrijheid leven."

Vassy benadrukt dat Nederland en Frankrijk elkaar moeten steunen om de liberale democratie te versterken. "Wij moeten deze band, die onze twee naties verenigt en ons in staat zal stellen vooruit te gaan, in stand houden. Gesterkt door deze wapenbroederschap, en ongeacht de nieuwe bedreigingen, zullen Nederland en Frankrijk ze samen het hoofd bieden.”

Reactie commando's
Ook de Commandovereniging Zuid-Holland laat weten kracht te putten uit het gegeven dat de herinnering aan gevallen voorgangers in ere wordt gehouden: "Wij, als Nederlandse commandogemeenschap, staan vandaag stil bij het hoogste offer van zes Franse commando’s voor onze vrijheid. Met bewondering en ontzag herdenken wij hun heldendaad, die zij helaas met hun leven hebben moeten bekopen. Het monument op het Wassenaarse strand roept ons elk jaar weer bijeen, opdat wij hen niet zullen vergeten.” Dat het om Franse commando's gaat maakt daarin voor de vereniging geen verschil. “Er is sprake van een broederschap tussen Nederlandse en Franse commando’s. Beide eenheden maakten onderdeel uit van het speciale No. 10 Inter-Allied Commando en werden in de oorlogsjaren ’40 –’45 opgeleid op Britse bodem." 

Het is 77 jaar geleden dat de Franse commando’s sneuvelden. Dat gebeurde in de nacht van 27 op 28 februari 1944 aan het Wassenaarse strand. Dit vormt een belangrijke episode uit de Tweede Wereldoorlog. In zijn boek “Het drama aan de Wassenaarse Slag” beschrijft Rob Kamphuis de gebeurtenissen en wat er op het spel stond: de Fransen voerden een de geheime missie uit om de Atlantikwall bij Wassenaar te verkennen.

In mei 1985 werd er een monument voor de zes leden van het 'Fusiliers Marins Français du Commando Trépel' onthuld en vanaf 1989 vindt er jaarlijks een ceremonie bij dit monument plaats.

Foto: Anton Overklift