De gemeente Wassenaar heeft een enquête opgezet over de vragen, verwachtingen en zorgen van inwoners over de overgang naar aardgasvrij koken en verwarmen.

Volgens de klimaatdoelen moet iedere gemeente in 2050 aardgasvrij zijn. Om dat te halen zal daar de komende jaren reeds een begin mee moeten gemaakt. Ook moet elke gemeente een plan van aanpak maken: de transitievisie warmte. Veel mensen zitten met vragen, zorgen en bedenkingen. De gemeente wil graag in kaart brengen wat deze zijn, welke voorkeuren inwoners hebben voor mogelijke oplossingen, wat men daarin belangrijk vindt en hoe men geïnformeerd wenst te worden. 

Daarom hoopt de gemeente dat zoveel mogelijk inwoners een vragenlijst willen invullen. Die enquête bestaat uit 22 vragen en duurt ongeveer 5-10 minuten om in te vullen. De enquête loopt tot 8 maart.

Achtergrond
Nederland wil in 2050 geen aardgas meer gebruiken voor het verwarmen van woningen en gebouwen. Verbranding van aardgas zorgt voor veel CO2-uitstoot en dus voor klimaatverandering. Om in 2050 aardgasvrij te zijn, moeten we nu al aan de slag. De overstap van aardgas naar andere warmtebronnen wordt de warmtetransitie genoemd. Elke gemeente maakt hier een plan voor: de transitievisie warmte. Daarin staat wat de meest logische keuze is per buurt en wanneer welke buurt in de komende decennia die overstap het beste kan maken. Per buurt wordt ook bekeken of een tussenoplossing misschien een goed idee is. Eind 2021 moeten alle gemeenten in Nederland een transitievisie warmte klaar hebben.

Samen werken aan de warmtetransitie
De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners, ondernemers en organisaties betrokken worden bij het opstellen van de visie. Want in veel gevallen moet een groot deel van de maatregelen bij inwoners thuis worden genomen. De gemeente nodigt inwoners, ondernemers en organisaties uit om hun mening te geven en zorgen en ideeën te delen over de warmtetransitie in Wassenaar.

Informatiekrant op Gemeentekantoor
Om inwoners te informeren is een informatiekrant gemaakt. Die is op 12 februari meegestuurd met De Wassenaarse Krant. U kunt de bijlage nog ophalen bij het Gemeentekantoor. U kunt de krant ook downloaden via Wassenaar Aardgasvrij. In de informatiekrant wordt meer uitgelegd over de transitievisie warmte, over de mogelijke oplossingen én over hoe men kan meedenken.

Foto: Wethouder Lia de Ridder met de informatiekrant over de warmtetransitie