Eind februari worden de jaarlijkse aanslagen van de gemeentelijke belastingen Wassenaar weer verstuurd door Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland (BSGR).

De tarieven worden jaarlijks vastgesteld door de gemeenteraad. Ten opzichte van 2020 is het totale aanslagbedrag voor woningbezitters gemiddeld circa 6,3% hoger. Huurders betalen gemiddeld circa 6,1% meer dan in 2020.

Op het aanslagbiljet kunnen de volgende gemeentelijke belastingen voorkomen
- onroerendezaakbelasting (OZB);
- afvalstoffenheffing (of reinigingsrecht voor bedrijven);
- rioolheffing;
- hondenbelasting.

Onroerende-zaakbelasting (OZB)
De OZB-aanslag is gebaseerd op de WOZ-waarde (Waardering Onroerende Zaken) per 1 januari 2020. Deze waarde wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld. De opbrengst van de OZB gaat naar de algemene middelen van de gemeente. De gemeente betaalt hieruit allerlei voorzieningen zoals het onderhoud aan wegen, scholen en sportvoorzieningen. De OZB-aanslag voor woningen is gemiddeld, ongeveer, 6,5% hoger dan in 2020.

Afvalstoffenheffing
Met de opbrengst van de afvalstoffenheffing betaalt de gemeente de kosten die gemaakt worden voor het inzamelen en verwerken van het huishoudelijk afval. Door gestegen kosten van de afvalinzameling door Avalex en de gestegen verwerkingskosten van het afval, zijn de tarieven voor de afvalstoffenheffing ten opzichte van 2020 met ongeveer 9,7% gestegen.

Rioolheffing
Met de opbrengst van de rioolheffing betaalt de gemeente de kosten van het rioolstelsel en andere wettelijke watertaken. De tarieven zijn gelijk gebleven aan belastingjaar 2020.

Hondenbelasting
Houders van een hond betalen hondenbelasting. De opbrengst van de hondenbelasting gaat naar de algemene middelen van de gemeente. De gemeente betaalt hieruit allerlei voorzieningen zoals het onderhoud aan wegen, scholen en sportvoorzieningen maar ook de aanleg en het onderhoud van hondenuitlaatplaatsen en straatreiniging. De tarieven voor de hondenbelasting zijn voor 2021 alleen met het inflatiepercentage van 1,6% verhoogd.