Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft getracht een Arabische, homoseksuele asielzoeker uit het opvangcentrum in Wassenaar te zetten. Dat schrijft LGBT Asylum Support.

Aanleiding vormde een eerdere bedreiging van de man met een broodmes door een medebewoner. De homoseksuele asielzoeker heeft hiervan aangifte gedaan bij de politie.

Transfer
Het COA bood hem vervolgens een transfer aan naar een ander asielzoekerscentrum. Op dat moment was het slachtoffer echter afwezig vanwege een aanvullend gehoor bij de IND, aldus LGBT Asylum Support. Hierdoor was de man niet op de hoogte.

Twee dagen later sommeerde het COA de man het AZC in Wassenaar te verlaten. Ook sloot men de elektriciteit af en dreigde de asielprocedure van het slachtoffer stop te zetten. Ondanks dat op dat moment de avondklok al was ingegaan en de man zijn bestemming (een ander AZC) niet zou bereiken.

Ontoelaatbaar
Sandro Kortekaas, voorzitter LGBT Asylum Support, vindt de houding van het COA "ontoelaatbaar, onacceptabel en onverantwoordelijk". Ook dat het COA niet tijdig reageert op de klacht van LGBT Asylum Support vindt hij onacceptabel, "gezien de signaalfunctie in onveilige situaties in opvanglocaties bij kwetsbare lhbti-asielzoekers."

Foto: Taufiq Klinkenborg (cropped, via Pexels)