(VIDEO) De 34-jarige tatoeageshophouder uit Wassenaar die anderhalve week geleden werd aangehouden in verband met opruiing, heeft zestig uur taakstraf opgelegd gekregen. De Wassenaarder werd woensdagavond in het Haagse Paleis van Justitie veroordeeld in een snelrechtprocedure.

De politierechter verweet Jimmy van der S. dat deze had moeten beseffen dat de berichten die hij de wereld in slingerde heel wel tot geweld tegen de politie zou kunnen leiden. Zeker in het licht van allerlei ongeregeldheden die zich recentelijk hadden voorgedaan.

Risico op geweld
Het mocht dan niet zijn bedoeling geweest zijn om rellen of plunderingen uit te lokken, toch werd er volgens de rechter onmiskenbaar opgeroepen tot het tarten van het bevoegd gezag, met alle mogelijke gevolgen van dien. Zo had Van der S. in de flyer die hij doorgaf niet alleen opgeroepen tot een massale clandestiene demonstratie, maar gezien het tijdstip ook tot het overtreden van de avondklok.

Bovendien werd er in de berichten herhaaldelijk gezinspeeld op een confrontatie met de politie, zo meende de rechter. Daarbij wees ze onde andere op passages als: "Wij (...) zullen ons niet zomaar weg laten sturen. Wij zullen ons mannetje staan en indien nodig onszelf verdedigen!" en "Wij gaan weer de straat op, demonstreren, en wij laten ons niet wegslaan. Geloof me, je zal zien.."

"De tekst impliceert geweld tegen de politie," hield ze Van der S. voor. Parafraserend: "We zijn er niet op uit, maar we houden er wel rekening mee." 

Wat als-scenario's
De politierechter nam hiermee de logica en de strafeis van de officier van justitie over. Mr. Marco Bos, de advocaat van Van der S., wierp daar tegenin dat er in de strafeis teveel werd uitgegaan van wat als-scenario's. Zijn cliënt had slechts opgeroepen tot een vreedzame demonstratie. Door een aaneenschakeling van aannames ("stel nou..., stel nou..., en stel nou...") werd daarvan een oproep tot geweld gemaakt.

Als ondernemer walgde Van der S. zelf vanzelfsprekend ook van plunderingen. Hij had deze op facebook ook steeds veroordeeld. Bos vroeg dan ook vrijspraak. Zijn cliënt had zich weliswaar in een grijs gebied begeven, maar moest het voordeel van de gerede twijfel gegund worden, aldus de raadsman.

Afkeer van politie
De officier van justitie bracht in dat er in de berichten door Van der S. een hoop afkeer jegens de politie tot uiting kwam. Die moest volgens haar worden meegewogen. Ook tijdens de rechtszitting kwam deze afkeer tot uiting. Van der S. verwees herhaaldelijk naar filmpjes die hij op internet had gezien waar sprake was van excessief politiegeweld. Demonstranten die zomaar werden geslagen, of mensen op wie politiehonden werden losgelaten. In dat licht moesten zijn uitingen worden bezien, vond Van der S.

Volgens de officier van justitie mocht je daarmee nog niet alle politiemensen over een kam scheren. Zij achtte dat bedenkelijk, zeker in het licht van een oproep als Van der S. had gedaan.

Boos en gefrustreerd
Van der S. zelf vond dat hij weinig verkeerd had gedaan. Hij had gewoon zijn mening geuit. Dat mocht toch? "Er zijn er duizenden die zo denken!"

Hij was vooral gefrustreerd dat hij door de regering in de kou werd gezet. Die had wel mooie praatjes over steun aan ondernemers, maar doordat hij pas in oktober 2019 zijn tatoeagezaak was begonnen had hij niet genoeg omzet gedraaid om in aanmerking te komen voor de TOZO-regeling. Zijn vaste lasten lopen echter gewoon door. Inmiddels zat hij voor meer dan twintigduizend euro in de schuld.

Jimmy had na een gevangenisstraf en een lang reclasseringstraject juist zijn leven op de rit. Een eigen bedrijf, een gezinnetje in spé. "Ik was geen lieverdje. Na een lange tijd gevangenis probeer je alles goed te doen." Corona had echter een vette streep door zijn toekomstplannen getrokken, en hoe hij ook z'n best deed: de overheid liet hem bungelen. Voor hem gold de strop.

Nu was hij vooral boos, en de wanhoop nabij. Hij wilde daarom demonstreren, maar daar kreeg hij steeds geen toestemming toe. Wat moest hij anders doen om zijn stem te laten horen?

Hoger beroep?
Hoewel de rechter begrip toonde voor zijn situatie, vond ze de uitlatingen die Van der S. had gedaan en doorgegeven, toch over de grens van de wet. De advocaat van Van der S., bracht nog in dat zijn cliënt al genoeg was gestraft. Deze had een nacht doorgebracht op het politiebureau en was door de recherche gedreigd met een inval bij diens vriendin. Reden voor Mr. Bos om te verzoeken tot een hooguit voorwaardelijke straf, als het dan toch tot een veroordeling kwam.

Toen de rechter daar niet in mee bleek te gaan, liep Van der S. met slaande deur de zaal uit. "Ik ga dus echt geen taakstraf doen, hè!" De rechter hield hem voor dat het alternatief dertig dagen gevangenisstraf behelsde.

Zijn raadsman acht de kans vrij groot dat diens cliënt in hoger beroep gaat tegen het vonnis. 

Afbeelding van Edward Lich (via Pixabay)