GroenLinks Wassenaar vindt het voorstel voor een vereenvoudigd kapvergunningbeleid een voorbeeld van “penny wise, pound foolish”-beleid.

Op korte termijn wordt weliswaar een bezuiniging bereikt, maar op lange termijn kost het kappen van bomen vooral geld, aldus GroenLinks. Met het oog op de klimaatdoelen moet ook de gemeente Wassenaar namelijk 49% CO2-reductie halen. Het planten van bomen is volgens GroenLinks de meest kosteneffectieve maatregel om CO2 op te vangen en te reduceren.

Ook verwacht GroenLinks dat het kappen van bomen voor meer wateroverlast zal zorgen. De partij betwijfelt of de ambitie om de groenste gemeente van Nederland te worden, bereikt wordt door meer bomen te kappen.

Contactgegevens Midvliet

Algemene correspondentie
Postbus 1042
2260 BA  Leidschendam

Studioadres & Bezoekadres
Damlaan 35a
2265 AL Leidschendam

Telefoon studio: 070-3202266
Redactie: redactie@midvliet.nl
E-mail: info@midvliet.nl

 

Radio & Televisie

Radio
Ether: 107.2 Mhz, 107.9 Mhz
DAB+: kanaal 11B (DAB lokaal 45)
Ziggo analoog: 92.9 Mhz
Ziggo digitaal: 916
KPN  digitaal: 1189
XS4All digitaal: 1189
Of via de livestream

Televisie
Ziggo: kanaal 41
KPN:  kanaal 1489
XS4All: kanaal 1489
Of via de livestream