De gemeente Wassenaar heeft nieuwe regels vastgesteld rondom het hondenbeleid. Naast het strand wordt ook een deel van Park De Wittenburg aangewezen als losloopgebied. In Park De Paauw wordt bovendien de restrictie van het broedseizoen losgelaten.

De maatregel gaat in met ingang van 9 februari. De gemeente wil hiermee beter tegemoet te komen aan belangen en wensen van gebruikers van de parken en van hondenuitlaatservices.

Kritiek
Aanleiding voor de wijziging waren de vele reacties op het ‘aanwijzingsbesluit en nadere regels m.b.t. losloopgebieden voor honden, alsmede waar honden niet zijn toegestaan’ uit 2019. Zowel bewoners als hondenuitlaatservices reageerden destijds kritisch. Belangrijkste klacht betrof het beperkte aantal locaties en ruimte waar honden los mogen lopen.

“De gemeente heeft daarop in goed overleg met de betrokken buurtverenigingen besloten het beleid aan te passen. Hierin is ook de ruimte voor hondenuitlaatservices om hun werk te doen," aldus burgemeester Leendert de Lange. "Zij hebben ook de handschoen opgepakt om te komen tot een vorm van zelfregulering om ervoor te zorgen dat de afgesproken regels onderling worden nageleefd. Zo blijft het voor alle honden en baasjes genieten in het mooie groene Wassenaar.”

Foto: Pexels