Door het coronavirus is de werkdruk in ziekenhuizen en bij hulpverleners erg hoog.

Daarom heeft het kabinet besloten dat tijdens de jaarwisseling 2020-2021 geen vuurwerk mag worden verkocht en afgestoken.

Vreugdevuren verboden
Vreugdevuren zijn verboden. Een klein gezellig sfeervuurtje in uw eigen voor- of achtertuin mag wel, als er geen sprake is van gevaar, overlast of hinder in de omgeving.

Afvalinzameling tijdens de feestdagen
Er is een gewijzigde afvalinzameling tijdens de feestdagen. Vrijdag 25 december (eerste kerstdag) verschuift naar maandag 28 december (restafval, GFT en PMD). Vrijdag 1 januari (nieuwjaarsdag) verschuift naar zaterdag 2 januari (restafval).

Milieustraat Hogeboomseweg
Op vrijdag 25 december (eerste kerstdag), zaterdag 26 december (tweede kerstdag) en vrijdag 1 januari (nieuwjaarsdag) is de milieustraat aan de Hogeboomseweg gesloten. Op donderdag 24 december en donderdag 31 december sluit de milieustraat om 16.00 uur. Kijk ook op www.avalex.nl.

Afsluiting afvalcontainers
De ondergrondse afvalcontainers worden afgesloten op oudjaarsdag van 18:00 uur tot en met nieuwjaarsdag 08:00 uur. Ook de bovengrondse containers voor PMD, textiel en papier worden afgesloten van oudjaarsdag tot en met nieuwjaarsdag.

Kerstbomen
De jaarlijkse inzamelactie van kerstbomen gaat dit jaar vanwege Corona niet door. Vanaf woensdag 6 januari kunt u uw kerstboom aan de straatkant leggen, op de plek waar u altijd uw container neerzet. De kerstbomen worden door de gemeente en Avalex weggehaald.

Openingstijden gemeentekantoor
Het gemeentekantoor is gesloten op vrijdag 25 december 2020 en vrijdag 1 januari 2021.

Brief burgemeester Leendert de Lange
In de week voor kerst heeft burgemeester Leendert de Lange een brief aan alle inwoners van Wassenaar gestuurd. Hierin werd stilgestaan bij de bijzondere tijd waarin we het afgelopen jaar hebben geleefd. Ook dankte de burgemeester, namens de wethouders en de leden van de gemeenteraad, iedereen in Wassenaar voor hun bijdrage aan het bestrijden van het virus in het afgelopen jaar. De brief leest u hieronder.

"Beste Wassenaarder,
Het is niet gebruikelijk dat de burgemeester u een brief stuurt. Maar het is een bijzondere tijd waarin u en ik in het afgelopen jaar hebben geleefd. De kerstperiode is bij uitstek een moment om daarbij stil te staan. Om terug te kijken naar wat is geweest en natuurlijk om vooruit te blikken.

Het is niet niks wat ons is overkomen. Ook onze Wassenaarse gemeenschap is door corona getroffen, waardoor veel families dit jaar dierbaren moeten missen met Kerstmis. Gelukkig is er een vaccin op komst en is er veel saamhorigheid en veerkracht in onze samenleving. Laten we daar met elkaar naar uitkijken richting het nieuwe jaar.

Dank u wel
Met deze brief wil ik u ook, namens de wethouders en de leden van de gemeenteraad van Wassenaar, hartelijk danken. Voor uw bijdrage aan het bestrijden van het virus in het afgelopen jaar. Respect voor onze jongeren die blijven volhouden. Respect voor al die dorpsgenoten die gedwongen leven in een klein wereldje. Respect voor al die vrijwilligers die zich blijven inzetten.
Ik begrijp heel goed dat het niet altijd makkelijk is om de regels en beperkingen in acht te nemen. Maar we doen het voor elkaar en voor onszelf: zorgen dat de besmettingen naar beneden gaan, dat onze geliefden niet ziek worden, dat de gezondheidszorg niet vastloopt en dat we hopelijk elkaar weer kunnen ontmoeten in de Wassenaarse horeca.

#AandachtVoorElkaar
Mag ik via deze weg nog een beroep op u doen? Blijf omzien naar elkaar en steun onze lokale ondernemers. Blijf elkaar als Wassenaarders helpen het goede voorbeeld te geven: doe verstandig. De Kerst- en Oud & Nieuw-viering zal dit jaar klein zijn; op anderhalve meter afstand. Maar bedenk waar we het komend jaar zullen staan: dicht bij elkaar. En dat we hen die we lief hebben weer kunnen omhelzen. De tekenen voor het jaar 2021 geven hoop en laten zien dat we deze beknellende periode weer te
boven komen. En met dit vooruitzicht wens ik u een mooi, vrolijk kerstfeest en een voorspoedig en gezond 2021 toe!

Met vriendelijke groet,
Burgemeester Leendert de Lange."