Het college van Wassenaar wil het bomenkapbeleid vereenvoudigen. In de raadsvergadering lag het voorstel voor van het college om het nieuwe bomenkapbeleid ter inspraak te leggen.

Aart van Sloten (GroenLinks), Jan van Noort (PvdA) en Henri Hendrickx (Hart voor Wassenaar) hebben inhoudelijk flinke kritiek op het voorgestelde beleid. Het nieuwe bomenkapbeleid is volgens deze raadsleden geen bezuiniging en maakt het beleid niet duidelijker. Wassenaar is volgens hen nu al één van de duurste gemeenten van Nederland.

Bart Boon (Lokaal Wassenaar!) en Ritske Bloemendaal miste vooral het historische overzicht en de uitgebreidere gegevens. Paul Ronke (VVD) betoogde net als wethouder Wassenaar dat er wel sprake is van een bezuiniging, maar dat het geheel inderdaad duurder wordt.

De gemeenteraad ging in meerderheid akkoord met het voorstel van het college. Het nieuwe beleid rondom de kapvergunning ligt voor alle inwoners ter inzage. Na de periode dat dit beleid ter inzage ligt zullen de reacties door het college van antwoorden voorzien worden. Pas daarna zal de gemeenteraad definitief besluiten over het nieuwe bomenkapbeleid.

Foto door Matej via Pexels