In de commissievergadering Fysieke Leefomgeving van de gemeente Wassenaar is deze week een voorstel besproken om een kapvergunning voor bomen makkelijker te maken. GroenLinks Wassenaar maakt zich zorgen over de uitwerking hiervan.

De fractie van GroenLinks vindt het zeker belangrijk dat de huidige regels eenvoudiger worden, maar vind het ook belangrijk dat Wassenaar groen blijft.

“Bomen in het straatbeeld zijn op heel veel manieren prettig,” vertelt GroenLinks-commissielid Suzan van der Goes. “Bomen zorgen voor een mooi natuurlijk straatbeeld en voor meer vogels in de wijk. En juist nu we steeds hetere zomers hebben door de klimaatcrisis, bieden bomen aangename schaduw.” Bomen hebben niet enkel beeldbepalende en ecologische waarde maar dragen ook bij aan een beter microklimaat en minder hittestress. Van der Goes benadrukt dat bomen de opwarming van de Aarde afremmen: “bomen vangen CO2 op – we kunnen ze dus beter niet kappen.”

De gemeente Wassenaar ziet dat bomen in het dorp vaak rigoureus worden gesnoeid of zelfs gekapt. De gemeente heeft dan ook de indruk dat veel bewoners nog niet genoeg op de hoogte zijn gebracht van de kapregels en manieren om bomen te behouden zonder dat ze overlast geven. Van der Goes: “we moeten ervoor zorgen dat er een beleid komt dat onnodige bomenkap voorkomt, maar dat ook duidelijk is voor Wassenaarders. Het plan dat nu op tafel ligt zorgt juist voor méér bomenkap en is ontzettend onduidelijk.”

Bron: Wassenaarders
Foto: Facebook Bomen in Wassenaar