Het college van B&W in Wassenaar wenst uit de gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie Duivenvoorde (WODV) te treden.

In het voorstel dat nog in de gemeenteraad behandeld zal worden, gaat het college ook alvast in op wat er na uittreding gebeurt. De richting van de transitie en de opbouw van de gemeentelijke ambtelijke organisatie als het personeel overkomt staan omschreven. Het college wil dit doen om de gemeente specifieke opgaven centraal te stellen en meer opgavegericht te werk gaan.

De ondernemingsraad sprak voorafgaande aan de behandeling zijn zorgen uit over het realistische gehalte van het voorstel. “De kosten zullen meer zijn of de dienstverlening minder. Het plan van aanpak onderbouwt het advies niet. Het voordeel van de synergievoordelen verdwijnen. Als dezelfde kwaliteit en dezelfde ambitie moet blijven zal er een grote lastenverhoging plaatsvinden. Dit wordt onderbouwd door een onafhankelijk onderzoek”, zo klonken de heldere woorden van de voorzitter van de ondernemingsraad.

Financiële gevolgen van het plan van aanpak
Het college heeft de financiële gevolgen van het plan van aanpak samengevat in enkele uitspraken. Op basis van het model wordt ingeschat dat na de splitsing 53 FTE extra nodig is om de dienstverlening de komende tijd op peil te houden. De meerkosten kunnen worden beperkt door de gezamenlijke ICT-dienstverlening en andere onderdelen in de samenwerking de komende jaren nog in stand te houden, maar er is dan nog steeds minstens 25 FTE extra nodig. De onduidelijkheid over de cijfers voor de toekomst was reden voor de commissieleden om hun zorgen te uiten.

Gemeenteraad besluit over uittreden
De commissieleden gaven aan de gevolgen van het toekomstige plaatje nog niet te overzien. De commissie wil betrokken worden bij vragen die bij de toekomstige inrichting van de ambtelijke organisatie horen. De zorgen van de ondernemingsraad worden door meerdere commissieleden gedeeld. De grootste risico’s willen de raadsleden in beeld krijgen. Het opsplitsen van de organisatie moet zorgvuldig gebeuren. “Het besluit nemen we samen met Voorschoten”, zegt wethouder Zweerts-de Jong, “We willen geen vechtscheiding.” Ondanks de zorgen die de commissieleden over de toekomst uiten, staan de politieke partijen achter de ontvlechting van de WODV en lijkt een positief besluit te volgen in de raadsvergadering.

De gemeenteraad zal op 15 december besluiten of Wassenaar zal uittreden uit de WODV. In Voorschoten zal het besluit tot uittreding op 10 december in de raad voorliggen.