De gemeente Wassenaar heeft sinds dinsdag een nieuwe look & feel van haar website. De voornaamste verbeterpunten zijn dat de website beter leesbaar is, een handige zoekbalk heeft en volledig compatibel is met smartphone en tablet is.

De nieuwe website voldoet aan de eisen die de overheid stelt aan de toegankelijkheid van de website. Een tweede belangrijke vernieuwing is de verbetering van zoekmachine. Hierdoor is informatie nu nog sneller en gemakkelijker vindbaar.

De website is ingericht op de steeds groter wordende aantallen smartphonebezoekers. Zo zijn de kolommen zijn smaller en teksten compacter. Ook zijn alle telefoonnummers aanklikbaar.

Inwoners hebben meegedacht over de opbouw van de website. Via social media heeft de gemeente een gebruikerstest uitgezet. In deze test konden inwoners aangeven op welke plek zij informatie zouden zoeken, zoals het doorgeven van een kapotte straatlantaarn of het regelen van een verhuizing.