Rijkswaterstaat vermindert in het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) de geluidhinder van rijkswegen bij woningen. In Zuid-Holland komen in totaal circa 1.900 woningen in 22 gemeenten in aanmerking voor geluidmaatregelen. Ook in Wassenaar en Leidschendam-Voorburg worden maatregelen genomen.

Leidschendam-Voorburg
Bij de A12 rondom de afrit Voorburg worden de bestaande geluidsschermen opgehoogd. Deze ophoging zal gaan bestaan uit stijlen met daartussen transparante panelen. Deze transparante panelen zijn, net als de bestaande panelen, van markeringen voorzien om aanvliegen door vogels te voorkomen. De afrit zelf wordt voorzien van stiller asfalt.

Wassenaar
De rijksoverheid heeft in de uitwerking opgenomen dat binnen vijf jaar stiller asfalt op de N44 en A44 gerealiseerd zal worden. De meeste geluidbelasting van rijkswegen komt van het geluid van autobanden op de weg. Daarom helpt het aanbrengen van stil asfalt, zoals tweelaags ZOAB, om de geluidbelasting in de omgeving te verlagen.

Daarnaast worden langs de N44 en voor een deel langs de A44 geluidsschermen geplaatst. De geplande geluidschermen zijn zogenaamde geïntegreerd barrierschermen en zijn vergelijkbaar met de bestaande schermen langs de N44.

Overzicht
In de geluidmaatregelenkaart op www.rijkswaterstaat.nl/mjpg is precies te zien om welke woningen en maatregelen het gaat.

Foto: Steven Arenas (via Pexels)