Er zijn volop ontwikkelingen rondom de nieuwbouw Valkenburg op de grens van Katwijk en Wassenaar.
Naamgeving project
Tot nu toe is de lokatie van het nieuwbouwproject omschreven als ‘Nieuwbouw Valkenburg’ of iets dat daarop lijkt. Vanaf komende vrijdag krijgt het gebied zijn naam. De gemeente Katwijk maakt op 11 december namelijk de definitieve naam bekend van de wijk die gebouwd gaat worden. Burgemeester Visser en wethouder Mostert zullen de winnende naam onthullen van de prijsvraag die hiervoor werd uitgeschreven.

Gebiedsvisie
De gemeente Katwijk en OKRA landschapsarchitecten hebben een gebiedsvisie voor de Mient Kooltuin gemaakt. De Mient Kooltuin zal in de komende decennia een veelzijdig en multifunctioneel gebied worden met plaats voor onder meer recreatie en natuurontwikkeling. De gebiedsvisie lag tot 12 november ter inzage. Het Katwijkse college zal op de zienswijzen gaan reageren en dit ter besluitvorming aan de gemeenteraad van Katwijk voorgeleggen. Daarna staat het maken van het bestemmingsplan in de planning.