De circa 350 ambtenaren van de in scheiding liggende gemeenten Wassenaar en Voorschoten luiden de noodklok, zo meldt het Leidsch Dagblad.

De beide gemeentebesturen trekken volgens hen veel te weinig geld en extra personeel uit voor de reorganisatie. "Het vormt een groot en realistisch afbreukrisico voor de dienstverlening, inwoners en bedrijven, bestuur en medewerkers", schrijft de Ondernemingsraad in een brief aan beiden gemeenteraden.

De OR wijst op een onderzoek in 2018 naar de toekomst van het gezamenlijke ambtenarenapparaat ’Werkorganisatie Duivenvoorde’. Daaruit bleek dat doorknippen een totale extra structurele kostenpost van tussen de ruim zes en negen miljoen euro voor beide gemeenten zou bedragen. Daarnaast zouden er eenmalige kosten van minimaal een miljoen euro zijn. "De conclusie in 2018 was ’het scenario doorknippen achten we niet haalbaar vanwege de vergaande personele en financiële gevolgen", roept de OR de gemeenteraden in herinnering.